MTA’NIN YURTDIŞI AÇILIMININ GEREKÇELERİ, ÜLKE VE YERALTI ZENGİNLİKLERİ (Maden/Enerji Hammaddeleri) SEÇİM KRİTERLERİ

MTA Genel Müdürlüğü, 2804 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan ve 17 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ve 09 Temmuz 2018 tarihli, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 153 üncü maddesi (ö) bendi ile bağlı bulunduğu Bakanlık onayıyla, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya yetkili kılınmıştır.

MTA’nın, bu yetkisine dayanarak yurtdışında gerçekleştirmeyi planladığı arama ve araştırma çalışmalarının hedefleri;

şeklinde sıralanabilir.

Yurtdışındaki maden ve enerji hammaddelerinin aranmasında değerlendirmeye alınan kriterler aşağıdaki gibidir;

  • Ülkemiz için stratejik önem taşıması,
  • Ekonomik katma değerinin en yüksek olması,
  • İşletme maliyetinin en düşük olması,.
  • Maden güvenliğini sağlayacak bir mevzuatın bulunması,
  • Üretim ve taşımacılık altyapısının uygun olması,
  • Faaliyetlerin güvenli yapılabileceği bir ortamın bulunması,
  • Ortak olunabilecek çalışan firmaların bulunması,
  • Pazarlama ve taşımanın kolay olması,
  • Limanlara/havalimanlarına yakın olması,
  • Türkiye’nin kolay etki edebileceği ve gönül bağını geliştirebileceği ülkelerden biri olması.

Bu kapsamda hedef ülkeler olarak seçilen Sudan, Özbekistan ve Nijer’de; başta Altın (Au) olmak üzere, Kalay (Sn), Nadir Yer Elementleri (REE), Uranyum (U), Demir (Fe) ve Bakır (Cu) öne çıkmaktadır.