Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü

TS EN ISO 9001 Kalite,  TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri (YS) Standardları’nın gerekliliklerinin uygulanması, Sürekli etkinliklerinin takip edilmesi, Yapılan çalışmalarda performansın artırılması ve iyileştirilmesinin koordine edilmesi, Yönetim Sistemleri’nin yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi, görevlerini daha etkin bir yapıda yürütmek üzere 22.10.2020 tarihinde Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü kurularak çalışmalarına başlamış ve bu kapsamda aşağıda belirtilmiş olan faaliyetleri sürdürmektedir.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında;

 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümanların oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı, revizyon ve iptal edilmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • MTA Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde oluşturulan kalite kayıtlarını tespit etmek ve bu kayıtların tutulması, muhafaza edilmesi ve elden çıkartılmasının takibini yapmak,
 • Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin durumunu, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı ile izlemek, ölçmek, analiz ve değerlendirmesini yapmak,
 • Ürün ve hizmetler için yasal şartların eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hizmet alanların ve hizmet verenlerin (dış tedarikçilerin performansı) beklentileri ve yasal şartlar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması için metotlar oluşturmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek,
 • Uygunsuzluğun oluşmaması veya tekrarlanmaması için kök nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla önlenmesi, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması ile ürün kullanımı ve hizmet gerçekleştirmede ortaya çıkan veya çıkması olası olan potansiyel uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin, yönetim tarafından belirli aralıklarla değerlendirilerek etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Müşteri Memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimleri,  Çalışan Memnuniyeti konularında yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve rapor olarak Üst Yönetim’e sunmak,
 • Kurumumuz Geneli İlgilendiren Kalite Dokümanlarına yönelik olarak yapılacak olan düzenlemelere ilişkin incelemeleri, Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun biçimde yaparak Birimlere önerilerde bulunmak,
 • Kurumumuzun; Stratejik Riskleri,  Birim Bazlı Operasyonel Riskleri,  Birim Bazlı Süreçleri konularında İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile eş güdümlü olarak çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi yapısına uygun ve uygulamada çelişki yaratmayacak biçimde düzenleme yapılması için görüş bildirmek.

TS EN ISO 9001 Kalite,  TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında;

 • Bir önceki Yönetimin Gözden Geçirmelerinde karar alınan faaliyetlerin durumu, İç ve dış hususlardaki değişimler, Sistemlerin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi, Belirlenen hedeflere erişme derecesi, Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,  İzleme ve ölçme sonuçları, Tetkik sonuçları, Kaynakların yeterliliği, Risklerin belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği, İyileştirme için fırsatlar belirlenmekte ve her bir Yönetim Sistemi için Sistem Performans Raporu hazırlanarak Üst Yönetime sunulmaktadır.

 


Organizasyon Şeması

Yönetim Sist. Koord.
Doç.Dr.İlkay ÜNAL SANSAR / 1821

Büro Şefi
Kezban Tülay GİDER
2440
Kalite Yönetim Sistemi Birim Yöneticisi
Dr. Devrim YÜZER DEMİRHİSAR
1761
Entegre Yönetim Sistemi Birim Yöneticisi
Oğuzhan ÇALIŞKAN
1763
İSG Yönetim Sistemi Komisyonu
Çevre Yönetim Sistemi Komisyonu
Enerji Yönetim Sistemi Komisyonu
 

İletişim

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 201 10 00 Pbx