Ülke Analizleri

Genel Müdürlüğümüzün yurtdışı açılımı kapsamında; gerek Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda gerekse üst yönetimin talepleri doğrultusunda ülkeler bazında çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde Koordinatörlüğümüz bünyesinde

  • Ülke Raporları
  • Yönetici Özetleri
  • Ülke Analizleri

hazırlanmıştır. Şimdiye kadar Koordinatörlüğümüzce 17 adet yönetici özeti, 5 adet ülke raporu, Sahra Altı ve Türki devletler (30 ülke) ile Balkan ülkelerine (15 ülke) yönelik olmak üzere 2 adet ülke analizleri kitapçığı hazırlanmıştır.