Uluslararası/AB Projeleri

ULUSLARARASI BİTEN PROJELER
Projenin Adı Süresi Yürütücüsü İşbirliği Yapan Proje Ortakları ve Yürütücü Daire
MTA-CSIC “Neojen Yaşlı Muğla Havzası Linyitlerinin Jeokimyası” Projesi 1997-1999 Ertem Tuncalı NATO Uluslararası Değişim Programı kapsamında İspanya ile MTA/Maden Analizleri Dairesi
Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Paleosismololji Projesi 1999-2004 Dr. Ömer Emre JICA/Jeolojik Araştırmalar Kurumu ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Türkiye-Moğolistan Ortak Jeoloji ve Maden Aramaları Projesi 2000-2004 Mustafa Şenel Moğolistan Maden Kaynakları Otoritesi-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Güncel Tektoniği 2000-2003 Dr. Ömer Emre Japonya-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Orta ve Batı Anadolu Gölleri Pliyokuvaterner Çökelleri ve Çökelme Ortamlarının Evrimi (Orta ve Batı Anadolu) 2001-2002 Mustafa Karabıyıkoğlu MTA-CNRS (FRANSA), Plymouth Üniv. (İNGİLTERE) ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Kapadokya Yöresi Üst Pleistosen Volkanizması ve Paleocoğrafyası Projesi 2001-2003 Ahmet Türkecan Fransa CNRS-TÜBİTAK ve MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Çankırı-Çorum Havzasının Batı ve Güney Kesiminin Oligosen-Miyosen Memeli Fosilleri Biyostratigrafisi ve Çökelme Ortamları Projesi 2001-2003 Dr. Levent Karadeniz Jeoloji Etütleri Dairesi
Batı Anadolu'daki Hidrotermal Yatakların Jeolojik ve Jeokimyasal Modellenmesi 2001-2004 Dr. Tandoğan Engin Japonya ile MTA/Maden Etütleri Dairesi
Kırgızistan-Türkiye Paleozoyik İstiflerinin Biyostratigrafik Korelasyonu 2002 Dr. Erdem Çörekçioğlu Kırgızistan-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Mağaraların Yerbilimsel ve İnsan Yerleşimi Açısından İncelenerek Koruma ve Kullanım Yöntemlerinin Belirlenmesi 2002 Dr. Lütfi Nazik Ben Gurion Üniv. (İsrail) ile MTA/Jeolojik Etütler Dairesi ile Hacettepe Üniversitesi
Türkiye Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi 2002 B. Taner San (Türk tarafı)-Minoru Fujita (Japon Tarafı) JICA/Japonya ile MTA/JED-Uzaktan Algılama Merkezi
Artvin-Rize Polimetal Maden AramalarıT   2002-2004 İskender Kurt Japonya ile MTA/Maden Etüt ve Arama Dairesi
Bryzantine Seismic Catastrophe from Multidisciplanary Analyses of Lake Ulubat Sediment (Turkey) 2002-2004 Dr. Ömer Emre İngiltere-Brunel Üniversitesi ile AÜ-GYTÜ-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Bulgaristan ve KB Türkiye'deki Tektonik Birliklerin Paleozoyik İstiflerinin Korelasyonu 2003 Gülnur Saydam Bulgaristan-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Kırgızistan Paleocoğrafya Atlası Projesi 2003 Dr. Emine Sütçü Kırgızistan-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Sinop-Boyabat Baseninin Sedimantolosi: Riftleşme ve Sıkışmalı Tektonikle Olan İlgisi Projesi 2003-2005 Prof.Dr. Wojcieech Nemec Bergen Üniversitesi (Norveç)-MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Anadolu'da Madenciliğin Tarihçesi 2003-2005 Ahmet Kartalkanat Almanya ile MTA/Maden Etütleri Dairesi
Toroslarda Oligosen-Miyosen Havzalarının Tektono-Sedimanter Evrimi: Gölsel Ermenek Havzasının Erken Miyosen Manyetostratigratifisi ve Astronomik Denetimli İklimsel Değişimlerin Belirlenmesi Projesi 2004 Dr. Ayhan Ilgar Bergen Üniversitesi (Norveç) ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Batı ve Orta Anadolu Oligosen Paleocoğrafyası Projesi 2004 Dr. Levent Karadenizli CNRS Paris Müzesi (Fransa ) ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Uzaktan Algılama Verilerinin Heyelan Afeti Konusunda Uygulaması Projesi (ERDASC-GEOTECHNOS) 2004-2005 Dr. Tamer Y. Duman JICA ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Volkaniklere Bağlı Masif Sülfit (VMS) Bölgelerinin Küresel Ölçekte Karşılaştırılması 2004 -2011 Dr. Ramazan Doğan IGCP (Kanada) ile MTA/Maden Etüt ve Arama Dairesi
Kuzey Anadolu Fayının 1943 ve 1944 Deprem Kırıkları Boyunca Tercihli Yüzey Kırığı İlerlemesine Yönelik Veri Toplama Ortak Çalışması 2005-2006 Cengiz Yıldırım San Diego Üniversitesi ve Southern California Üniversitesi (ABD) ile MTA/Jeoloji Etütleri Dairesi
Güneydoğu Marmara Bölgesinin Heyelan Duyarlılığı Projesi 2005-2011 B. Taner San JICA-MTA/ Jeoloji Etütleri Dairesi- Uzaktan  Algılama Merkezi
"Çankırı-Çorum Havzası ve Çevresinde En Büyük Kara Memelisi Olan Baluchıtherıum'un ve Eşlik Eden Diğer Omurgalıların Bulgu Yerlerinin Araştırılması ve Bölgenin Paleocoğrafyası" 2006-2013 Neşe OYAL Fransa Paris Tabiat Tarihi Müzesi /Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkaslar Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Jeoloji Araştırmaları Ve Maden Kaynaklarının Değerlendirilerek İş Birliği Olanaklarının Oluşturulması 2007-2014 F. Alev Bülbül Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkaslar Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri/Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinatörlüğü
Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Orta ve Doğu Bölümünün Paleosismolojisi 2009-2011 Dr. Ömer Emre Japonya Jeolojik Araştırma Kurumu-Aktif Fay Araştırma Merkezi - AFR AİST/Jeoloji Etütleri Dairesi
Troia Fayının Paleosismolojisi 2009-2010 Dr. Akın Kürşer Yunanistan Kalkınma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Sekreterliği (GSRT)/Jeoloji Etütleri Dairesi
Istranca Masifinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan’daki İstiflerle Korelasyonu 2009-2013 Dr. Yavuz Bedi Bulgar Bilimler Akademisi/Jeoloji Etütleri Dairesi
Orta Anadolu’da Holosen Volkanizması; Hasan Dağı ve Kapadokya’da İlk İnsan Topluluklarının Yaşam Ortamı 2010-2011 Ahmet TÜRKECAN Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS)/ Jeoloji Etütleri Dairesi
Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Doğusu ve Doğu Anadolu Fayının Paleosismolojisi 2012-2015 Dr. Tamer Yiğit DUMAN Japonya Jeolojik Araştırma Kurumu-Aktif Fay Araştırma Merkezi - AFR AİST/Jeoloji Etütleri Dairesi
“Doğu Anadolu, Başören, Sofular - Kuluncak, ve Malatya Bölgelerinde NTE Aranması ve Türkiye’deki Bazı Bor Yataklarında Lityum Aranması” 2012 Abdurrahman TABLACI MTA- KIGAM/Maden Etüt ve Arama Dairesi
Türkiye-Azarbaycan Jeolojik Uzaktan Algılama ve Teknik İşbirliği Projesi 2013-2014 Dr. Engin Öncü SÜMER Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Milli Değerlendirme Hizmeti (MGKX)-Jeoloji Etütleri Dairesi
KKTC’nin Jeolojisi, Doğal Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi 2014-2016 Dr. Yavuz BEDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Jeoloji ve Maden Dairesi – Jeoloji Etütleri Dairesi

 

AB BİTEN PROJELER
Projenin Adı Başlangıç Tarihi Yürütücüsü İşbirliği Yapan Proje ortakları ve Daire
AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında “Kömür Gazlaştırma Teknolojisindeki Yeni Gelişmeler” 2009-2010 MTA Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörlüğü
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ)    
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina  Mühendisliği Bölümü
 • Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)
 • Fransa Ulusal Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi (CNRS)
 • South East Training Academy (SETA) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Sorumlu Ve Sürdürülebilir Madencilikte Yeni Tekniklerin Öğrenilmesi 2012 Maden İşleri Genel Müdürlüğü
 • Gazi Üniversitesi Genel Sekreterliği Proje Ofisi
 • Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
AB Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi Kapsamında "Kimyasal Ölçümlerde Kalitenin Önemi ve İyi Laboratuvar Uygulamaları" 03/03/2013
23/03/2013
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV)  
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • UMS (Uzmanlar Metroloji Servisi)
Yer Gözlem Teknolojileri ve Toplumsal Faydaları (LdV Hareketlilik Projesi) 3-23 Mart 2013 Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV)
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Petrol Jeofizikçileri Derneği
 • Ekolojik Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
AB Instrument for Pre-Acession Assistance (IPA) 1. Bileşeni Kapsamında “Maden Atık Yönetimi” 2010-2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Koordinatörlüğü
 • MTA Genel Müdürlüğü - Beraber Yararlanıcı (Co-Beneficiary)
 • MİGEM - Beraber Yararlanıcı (Co-Beneficiary)
Sorumlu Ve Sürdürülebilir Madencilikte Yeni Tekniklerin Öğrenilmesi 2012 Maden İşleri Genel Müdürlüğü
 • Gazi Üniversitesi Genel Sekreterliği Proje Ofisi
 • Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

 

ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLMEKTE OLAN PROJELER
Projenin Adı Proje Başlangıç Tarihi Yürütücüsü İşbirliği Yapan Proje Ortakları ve Yürütücü Daire
Uluslararası Jeoloji Araştırmaları, Maden ve Enerji Kaynaklarının Değerlendirilerek İş Birliği Olanaklarının Oluşturulması (Türkiye Geneli) 2012 Dr. Engin Öncü SÜMER Uluslararası Jeoloji Araştırmaları Kurumları/Jeoloji Etütleri Dairesi
Kuzeybatı Türkiye’de ve Baltık Kalkanı’nda metaultramafik kayaların magmatizma, Petroloji ve Cevher Mineralizasyonu Açısından Korelasyonu 2016 Doç. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi Jeoloji Enstitüsü (GI KSC RAS) – Jeoloji Etütleri Dairesi
Türkiye’deki Oligosen Yaşlı Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması 2014 Neşe OYAL Fransa Paris Tabiat Tarihi Müzesi/Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

 • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.048.374

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi