Diğer Ülkelere Verilen Eğitimler

Sudan’a Yönelik Eğitim

07-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen eğitim programına, Sudan Jeoloji Araştırma Kurumu’ndan (GRAS) 5 yerbilimci katılmıştır. Katılımcılara “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Maden Arama Aşamaları, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddelerinin (Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji)  Aranması, Maden Aramalarında Jeofizik Yöntemler, Madencilik ve Çevre konularında teorik dersler ile uzmanlık alanlarına yönelik olarak teknik Dairelerimizde uygulamaya yönelik eğitimler  verilmiştir.

 

Özbekistan’a Yönelik Eğitimler

Genel Müdürlüğümüzde Verilen Eğitim

Özbekistan Cumhuriyeti Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Komitesi’nden (GOSCOMGEOLOGY) gelen 4 uzman için “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” konusunda, 16-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir eğitim programı hazırlanmıştır. Anılan eğitim Genel Müdürlüğümüz “Dr. İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi”nde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitim programı kapsamında katılımcılara birinci hafta teorik bilgiler verilmiş, ikinci hafta ise uygulamalı eğitim gerçekleştirilmiştir.  Programın organizasyonu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup, eğitim programının sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir

Özbekistan'da Verilen Eğitimler

1.GOSCOMGEOLOGY’nin talebi üzerine, uzaktan algılama çalışmalarına ilişkin mevcut altyapılarını yerinde görmek ve eksiklikleri belirlemek için,  MTA'dan 3 kişilik bir teknik heyet tarafından Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Özbek tarafına 03-07 Kasım 2019 tarihleri arasında "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" ile ilgili bir eğitim verilerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2.Özbekistan'da bulunan analitik laboratuvarlarının uzmanlarımız tarafından yerinde incelenmesi ve akreditasyon sorununun çözümüne ilişkin olarak 22-28 Aralık 2019 tarihinde uzmanlarımız tarafından teknik gezi düzenlenerek, 10 kişiye eğitim verilmiştir. Katılımcılara eğitim sonunda sertifika hazırlanmıştır.

3. Özbekistan Cumhuriyeti bünyesinde kurulacak olan Enstitü, Tabiat Tarihi Müzesi ve Analiz Laboratuvarları’nın planlarının incelenmesi ve görüşlerimizin bildirilmesi kapsamında 25-02 Mart 2020 tarihleri arasında uzmanlarımız tarafından teknik gezi düzenlenmiştir. Anılan seyahatte, Özbekistan’da kurulacak olan laboratuvarlar ve müzeye yönelik olarak yetkililerle çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, laboratuvar alt yapısı, kullanılması gereken cihaz ve diğer ekipmanlar, laboratuvar düzeni ile kurulacak olan müzenin yeri, konsepti ve yerleşimi hakkında görüşler sunulmuş, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur

Nijer'e Yönelik Eğitim

01-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Nijer Cumhuriyeti Enerji ve Madencilik Bakanlığına bağlı kuruluşlardan gelen 10 katılımcıya, Genel Müdürlüğümüz, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) işbirliğiyle, madenlerin aranmasına ve yasal düzenlemelere ilişkin bir eğitim programı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimin ilk bölümü (1 hafta) Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, katılımcılara “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Maden Kaynaklarının Aranması”, “Maden Aramalarında Jeofizik Yöntemler” ve “Hidrojeoloji Kavramları ve Uygulamaları” konularında dersler verilmiştir. Ayrıca program çerçevesinde, katılımcılar kurumumuz laboratuvarlarını inceleme imkanına da sahip olmuşlardır.