JICA Eğitimleri

Genel Müdürlüğümüzün Japonya ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ilişkileri uzun yıllara dayanmaktadır. 1968 yılından itibaren Doğu Karadeniz’de Türk-Japon ortak maden arama projeleri ile başlayan ilişki, 1997 yılında Genel Müdürlüğümüzün JICA ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği 3. Ülke Eğitim Programı ile devam etmiştir. 1997-2005 yılları arasında gerçekleştirilen “Yeraltı Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” konulu eğitim programına toplam 15 ülke iştirak etmiştir. 2006-2008 yılları arasında gerçekleştirilen “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi” kullanarak madenlerin aranması, doğal afetlerin tespiti ve çevre konularının değerlendirildiği eğitim programlarına ise gelişmekte olan 15 ülkeden katılım olmuştur.

Tek bir ülkeye dönük olarak gerçekleştirilen 3. Ülke Eğitim Programı ise ilk olarak 2006 yılında Filistin’e yönelik olarak düzenlenmiş ve üç yıl sürmüştür. 1997-2013 yılları arasında gerçekleştirilen 3. Ülke Eğitim Programı eğitim programlarına 359 kişi katılmıştır. 2015 yılında düzenlenen "Yeraltı Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi" konulu eğitim programı 7 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Programın sonuncusu ise 14-25 Kasım 2016 tarihleri arasında MTA ve JICA’nın işbirliği ile Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiş olup programa Bosna Hersek’ten 5, Arnavutluk’tan 6 ve Kosova’dan 1 kişi olmak üzere toplam 12 katılımcı iştirak etmiştir. Programların finansmanı JICA tarafından karşılanmıştır.