Avrupa Birliği Eğitimleri

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından kamu personeline yönelik düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Temel Eğitim Programlarına Genel Müdürlüğümüzden 1991-2015 yılları arası toplam 404 kişi katılmıştır.