Başlıksız Belge

Raporlar

SAN, B.T., NEFESLİOĞLU, H.A. ve DUMAN, T.Y., (2008), "Güneydoğu Marmara Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Heyelan Duyarlılık Haritaları, MTA Geotechnos, ve ERSDAC Ortaklığında Gerçekleştirilen Uluslararası Proje Final Raporu, MTA Rapor No: 11018, MTA Genel Müdürlüğü.

   

NEFESLİOĞLU, H.A., SAN, B.T. ve DUMAN, T.Y., (2007), "Uzaktan Algılama Verilerinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesindeki Kullanım Potansiyeli: Kelemen ve Merer Havzaları", MTA Geotechnos, ve ERSDAC Ortaklığında Gerçekleştirilen Uluslararası Proje Final Raporu, MTA Rapor No: 10896, MTA Genel Müdürlüğü

 

Tüfekçi, K., Akman A. Ü., Teoman, Ş., Özgüner, K. C., ve Ekinci, Z. B., (2007). Bayramiç (Çanakkale), Dursunbey (Balıkesir), Buldan (Denizli) ve Çeşme (İzmir) sahasında fay-çizgisellikler ile depremsellik, drenaj ve jeotermal kaynaklar arasındaki ilişkilerin uzaktan algılama ve CBS teknikleriyle araştırılması. MTA Rap., Ankara, 2007

 

GÜRLER, G., 2007, “Göreme Tarihi Milli Parkı Ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi”, MTA Rapor No: 10989, MTA Genel Müdürlüğü

 

Kayadibi, Ö., vd., (2006) Gölcük-Keçiborlu (Isparta) Arasındaki Bölgenin Jeoloji, Tektonik, Mineroloji Özelliklerinin Uzaktan algılama Yöntemleri ile İncelenmesi, MTA Raporu Derleme No: 10871 Ankara

TÜFEKÇİ, K., (2005), "GB Anadolu'nun Kuzey Bölümündeki Çizgiselliklerin ve Jeotermal Kaynaklarla İlişkilerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yöntemleriye Araştırılması Projesi", MTA Projesi

 

AVCI, K.M., ERKAL, T., andve SAN , B. T. , ( 2003 ), "Yeşilırmak Deltası Kıyı Çizgisi Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemi ile incelenmesi", MTA Rapor, No: 10612, MTA Genel Müdürlüğü

 

Diğerleri ve Tüfekçi, K. “Tuz Gölü havzası çevresel veri envanterinin hazırlanması ve gölün koruma alan zon sınırlarının belirlenmesi". MTA Rap., Ankara, 2003.

TÜFEKÇİ, K., (2002), "Termik Santral Baca gazlarının Yerkabuğuna Enjeksiyon Olanaklarının Araştırılıp Geliştirilmesi (Muğla-Yatağan) Projesi", MTA Projesi

 

TÜFEKÇİ, K., (2002), "Tehlikeli atıkların Depolanması İçin Yer Seçimi ve Araştırılması Projesi", MTA projesi

TÜFEKÇİ, K., (2000), " Madenlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğinin Tespiti ve Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Balya-Balıkesir kapalı maden işletmesinin Çevreye Etkisi) Projesi", MTA Projesi

 

Tüfekçi, K, Akman, A. Ü, ve Kayadibi, Ö. "17 Ağustos 1999 doğu Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin uzaktan algılama ve CBS teknikleriyle araştırılması". MTA Rap., Ankara, 2001

TÜFEKÇİ, K., (2000), " Marmara Depreminin Etkilerinin Landsat TM ve ERS Uydu Görüntüleri Vasıtasıyla AraştırılmasıMTA Projesi"

 

TOPÇU, Temel(1999), Gümüşhane-Torul-Kürtün-Kale Dolayında Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yön. Cev. Hedef Alanlarının Belirlenmesi MTA Raporu Derleme No: 10238 Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1998-2001), MTA-NED-ERSDAC ( Japan ) the Joint Remote Sensing Study (Northeastern Part of Türkiye) Phase I-II-II MTA Raporu Derleme No: Ankara

 

Diğerleri ve Tüfekçi, K. “Ankara ilinin çevre jeolojisi ve doğal kaynakları". MTA Rap., Ankara, 1998.

TOPÇU, Temel (1996), Samsun F38, Tokat G38, Giresun F39, Tortum G45 ve G46 Paftalarında Maden Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Raporu MTA Raporu Derleme No: 9870 Ankara

Diğerleri ve Tüfekçi, K . ”Senirkent ilçesi (Isparta) zemin (çamur) akması olayı etüd raporu". MTA Rap., Ankara, 1995.

 

TOPÇU, Temel (1995), “Giresun G41, Trabzon G42, G43, G44 Paftalarında Maden Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9826 Ankara

TÜFEKÇİ, K., (1995), " Karstik Bölgelerde Jeolojik-Jeohidrolojik özelliklerin uydu görüntülerinin sayısal analizi ile belirlenmesi, MTA Projesi,"

 

TOPÇU, Temel (1995), “Giresun H40 ve G40 Paftalarında Maden Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9824 Ankara

TOPÇU, Temel (1995), “Giresun H41, Trabzon H42, 43, H44 Paftalarında Maden Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9825 Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1992-1995), MTA-NED-ERSDAC ( Japan ) the Joint Remote Sensing Study (Northwest-Western Part of Türkiye) Phase I-II-IIIMTA Raporu Derleme No: Ankara

TOPÇU, Temel (1991), “Aydın-Germencik-Nazilli-Bozdoğan Yörelerinde Altın Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9252, Ankara

TOPÇU, Temel (1991), “Kangal-Uzunyayla ( Sivas ), Pınarbaşı ( Kayseri ) Yörelerinde Demir Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9247, Ankara

TOPÇU, Temel (1990), “Çaltı ( Sivas ), İliç-Kemaliye (Erzincan) Munzur Dağları Yörelerinde Demir Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması ” MTA Raporu Derleme No: 9099, Ankara

TOPÇU, Temel (1990), “Hassa-Kırıkhan (Hatay ) Arasında Kimberlit Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9067, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1990), Keçiborlu-Gönen (İsparta), Kışla (Burdur) Yörelerinde Kükürt Aramalarına Yönelik Uzaktan Algılama Çalışması” MTA Raporu Derleme No: 9067, Ankara

TOPÇU,Temel (1989), “Yusufeli Güneyi (Artvin) ve İspir-Tortum Yörelerinin Maden Jeolojisi” MTA Raporu Derleme No: 9020, Ankara

TOPÇU, Temel (1988), “Artvin-Yusufeli-Rize-Ardeşen-Çamlıhemşin Yörelerinin Maden Jeolojisi” MTA Raporu, Derleme No: 8835, Ankara

TOPÇU, Temel, ve diğ, (1987) “Dereli-Yavuzkemal-Bulancak-Kovanlık (Giresun) Yörelerinin Cu-Pb-Zn, Fe Prospeksiyonu” MTA Raporu Derleme No: 8548, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1986), “Arsin-Araklı-Sürmene-Çaykara ( Trabzon ) Güneyi ile Bayburt (Gümüşhane) Kuzeyi Yöre. Cu-Pb -Zn, Fe ve Mn Cev. Ait Maden Jeolojisi” MTA Raporu Derleme No: 8039, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ (1985), “İkizdere (Rize) - İspir ( Erzurum ) Arasında Fe-Cu-Mo Zuhurlarının Maden Jeolojisi” MTA Raporu Derleme No: 8049, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ (1985), “Arsin-Çiçekli Manganez Zuhurlarının Etüdü” MTA Raporu Derleme No: 7728, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1984), “Artvin F47a1, a2, a3, a4 - b1, b2, b3 ,b4- c3, c4 - d2, d3, d4 Paftalarının Polimetalik Masif Sülfit Cevheri Prospeksiyonu” MTA Raporu Derleme No: 7940, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1983), “Çayeli-Fındıklı-Rize Yöresinin Jeolojisi” MTA. Raporu Der. No: 7688, Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1982), “Artvin-Rize-Trabzon Yörelerindeki Manganez Zuhurlarının Maden Jeolojisi” MTA Raporu Derleme No: 7184 Ankara

TOPÇU, Temel ve diğ, (1981), “Artvin-Rize-Trabzon Yörelerinde Manganez Zuhurları Prospeksiyonu” MTA Raporu Derleme No: 7025, Ankara

TOPÇU, Temel (1977), “Divriği - Çetinkaya ( Sivas ) Arasının Demir Prospeksiyonu” MTA Raporu Derleme No: 3654 Ankara

BAŞARAN, N., VURAL, A.,  KAYA, S., SONGÖREN, T., YALÇIN, Ü., KAYADİBİ, Ö., Amasya İli Madencilik Arkeolojisi, 2010, M.T.A. Derleme Rapor No: 11359

SAN, B. T. ve KORUYUCU, M., 2010, EO-1 Hyperion Görüntüsü Kullanılarak Litolojik Ayırtlama, Aksaray – Kirşehir Şeridi, Ekecek Dağı Hedef Alanı, MTA Raporu No: 11312, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Dağlıyar, A., Nefeslioğlu, H.A., Alkevli, T., Kocadere, B., Avcı, M. K., 2011,  “Küresel Isınmaya Bağlı Deniz Seviyesi Değişimlerinin Türkiye Kıyıları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri ile Araştırılması, Mersin-İskenderun Kıyı Kuşağı Pilot Çalışması” MTA Raporu, No: 11390, p. 67. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

   

Alkevli, T., Özbilge, T., Koruyucu, M. ve Bayraktaroğlu, Y., 2013, Türkiye Kıyılarında Jeolojik Faktörlere Bağlı Oluşan Kıyı Kirliliği ve Tatlısu Boşalım Alanlarının Araştırılması: MTA Genel Müdürlüğü, Rapor No: 11647, 52s., Ankara

   

Sümer, E. Ö. ve Koruyucu, M., 2012, ASTER Uydu Verileri Kullanılarak Jeolojik Özelliklerin Tespiti. MTA Genel Müdürlüğü, Rapor No: 11572, 64s., Ankara

   

San, B. T., Sümer, E. Ö., Koruyucu, M., Gürçay, B., Avcı, M.K., Dağlıyar, A., Özgüner, C., Teoman, Ş., Topçu, T., ve Pekesin, B.F., 2011, “MTA-JICA Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi”, MTA Raporu, No:11423, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

   

San. B. T. ve Koruyucu, M., 2010, EO-1 Hyperion Görüntüsü Kullanılarak Litolojik Ayırtlama, Aksaray-Kırşehir Şeridi, Ekecek Dağı Hedef Alanı: MTA Gn. Müdürlüğü, Rapor Arşiv No: 11312, 98 sayfa, Ankara

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.611.445

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi