ORGANİZASYON ŞEMASI

TUJEMAP Veri Tabanı

TÜRKİYE JEOLOJİK MİRAS ALANLARI ENVANTERİ

Yer yuvarının oluşumundan günümüze kadar geçirmiş olduğu jeolojik süreçlerin kayıtlarının saklı olduğu Jeolojik Miras Alanları’nın yok olmasının önlenebilmesi ancak yapılacak detaylı ve özenli çalışmalarla mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda MTA tarafından 2003 yılında Türkiye’nin Jeolojik Miras Alanları ve Bu Alanların Koruma Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi başlatılmıştır. Seçilen pilot alanlarda miras potansiyeli belirlemek amacı ile çalışmalarına başlayan proje, daha sonra, gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde miras potansiyeli yüksek olan alanların koruma altına alınması için gerekli önerilerde bulunmuş, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle gerçekleştirilen görüşmeler ile jeolojik miras alanı olabilecek potansiyele sahip yaklaşık 380 adet öneri alanlarının envanterini CBS programlarından ARCGIS 9.3 programında veri tabanına aktarmaya başlamıştır.
Envanter çalışmamızın sonuçları en kısa süre içerisinde bu sayfada yayınlanacak, MTA derlemesine girecektir.