Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri

Tarihçe

1872 yılında ABD’de “Yellow Stone Milli Parkı”nın kurulması, genel anlamı ile dünyadaki modern nitelikli doğa koruma çalışmalarının resmi başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

1948 yılında kurulan “Uluslararası Doğa Ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), doğa koruma düşüncesinin uluslararası ölçekte örgütlenebilmesinin temel zeminini oluşturmuştur.

1956 yılı, ülkemizde doğa koruma çalışmalarının resmi başlangıcı olarak kabul edilir. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 25. maddesindeki Milli Parklar ile ilgili yasal düzenlemeler, doğa korumacılığının kurumsallaşması anlamında atılmış ilk adımlardır.

Bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda, konusunda uzman bilim insanları ile sürdüren Kurumumuzda Jeolojik Miras çalışmaları 2003 yılında temelleri atılan Türkiye Jeolojik Mirası Araştırma Projesi ( TÜJEMAP ) ile başlamıştır.

Önceleri seçilen pilot alanlarda miras potansiyeli belirlemek amacı ile çalışmalarına başlayan proje, daha sonra, gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde miras potansiyeli yüksek olan alanların koruma altına alınması için gerekli önerilerde bulunmuş, aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle gerçekleştirilen görüşmeler ile jeolojik miras alanı olabilecek potansiyele sahip 367 adet öneri alanına ilişkin envanter bilgilerini CBS ortamında veri tabanına aktarmaya başlamış, bugün itibariyle envanter çalışmasını hemen hemen tamamlamış bulunmaktadır.

Konya, Kuşça Vadisi Doğal Anıtları

Nevşehir, Kırgıbayır Topoğrafyası
Nevşehir, Zelve Peribacaları-Akdağ Kireçtaşı Dokanağı
Konya, Kuşça Vadisi Doğal Anıtları