Raporlar

"Türkiye'nin Jeolojik Miras Alanları Envanteri Projesi" raporlarına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kütüphanesinden ulaşabilirsiniz. Rapor numaraları aşağıda belirtilmiştir;

Rapor Adı Rapor Derleme No:
Göreme Tarihi Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi
10989
Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi
11237
"Mut Miyosen Havzası" Öneri Jeopark eolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi
11501
Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı ve Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi
11678
Biga Yarımadası Jeositleri ve Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi
11625
Emirhan (ballıkaya) kayalıkları (sivas) jeolojik miras teknik değerlendirme raporu

Doğal sit özelliği taşıyan jeolojik alanlar teknik değerlendirme raporu [Paşakayalıkları (Ankara-Pursaklar)]

Doğal sit özelliği taşıyan jeolojik alanlar teknik değerlendirme raporu [Orhaniye fosil alanı (Ankara-Kazan)]