Kapsam

Kapsam

 • TÜJEMAP koordinatörlüğü bünyesinde konusunda uzman akademik ve teknik kurul üyeleri ile Jeolojik Miras öneri alanlarında gerekli çalışmaları yürütmek;
 • Öneri alanların Jeolojik miras potansiyelini jeolojik parametreler ile belirlemek;
 • Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri”ni oluşturmak;
 • “Türkiye Jeolojik Miras Alanları Atlası” hazırlamak;
 • “Jeolojik Miras Alanları” konusunda elde edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarmak ve “Türkiye Jeolojik Miras Alanları Veritabanı”nı oluşturmak;
 • Jeolojik Miras Alanlarının koruma-kullanım yöntemlerinin belirlenerek koruma statüsü alabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak;
 • “Jeoturizm”e yönelik harita, kitapçık hazırlamak;
 • Toplumda bu konuda farkındalık yaratarak jeolojik miras bilincinin gelişimine katkıda bulunmak;
 • Jeolojik Miras potansiyeli yüksek olan alanların Avrupa ve Global Jeopark Ağı’na üye olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, doküman ve haritaları hazırlamak…

İletişim Bilgileri

 • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.131.285

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi