Akademik Danışma Kurulu

Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri Projesi Danışma Kurulu Üyeleri