Faaliyetler

Türkiye Stratigrafi Komitesi tarafından stratigrafik birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla bugüne kadar düzenlenen çalıştaylar aşağıdadır.

 1. Batı Karadeniz Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
 2. Trakya Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
 3. Orta-Doğu Karadeniz Bölgesinin Litostratigrafi Adlamaları (2002)
 4. Sakarya Kuşağı Litostratigrafi Adlamaları (2003)
 5. Batı Anadolu Tersiyer Karasal Çökellerinin Litostratigrafi Adlamaları (2005)
 6. Toros Kuşağı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Prekambriyen-Paleozoyik Kaya Birimlerinin Litostratigrafi Adlamaları (2006)
 7. Türkiye’de Kat Sınırı Çalışmaları (2007)
 8. Güneydoğu Anadolu Otoktonu Mesozoyik ve Senozoyik Litostratigrafi Adlamaları (2013)
 9. Orta Anadolu Havzalarının (Haymana-Tuzgölü-Çankırı Çorum) Tersiyer Stratigrafileri Çalıştayı (2016)
 10. Jeolojik Zaman Çizelgesi Türkçeleştirme Çalıştayı (2018)

İletişim Bilgileri

 • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi