Genel Müdürlük Şube Müdürlüğü

Genel Müdür'ün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve harcama yetkilisi olarak Genel Müdür adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesini kullanmak

Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcılarına ve Müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının rahat çalışması adına gerekli olan tüm sekreterya, ulaşım ve iletişim hizmetleriniz sağlamak

Şube Müdürlüğümüzün Görevleri Şunlardır

  • Protokol kuralları çerçevesinde Makamın Kuruluş içinde ve Kuruluş Dışında temsilini en iyi şekilde sağlamak ve temsil ödeneğinin harcama takibini yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla programlarını takip ederek bilgi sunmak,
  • Bağlı bulunduğumuz Bakanlık ile diğer resmi ve özel kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu konu ile ilgili işleri takip etmek,
  • Diğer Kurumlardan, Basından, Üniversitelerden veya vatandaşlardan gelen çeşitli talepleri öncelikle karşılayarak ön bilgi ediniz, iş akışını engellemeden gerekli iletişim ve randevu taleplerini düzenlemek,
  • Resmi Gazetelerde yayınlanan ve/veya basında yer alan kuruluşla ilgili haber ve mevzuat değişikliklerini izleyerek gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
  • Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının özel günlerde (bayram, yılbaşı vb..) talepleri doğrultusunda kutlama ve temsil ile iligli işlerini yürütmek.

Organizasyon


Şube Müdürü
Nuray ALAN
1005

Büro Şefi
2973