Mineraller

Natrolit

Kimyasal Bileşimi, Na2Al2Si3O10 2H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İğnemsi, prizmatik; çoğunlukla lifsi, ışınsal agregatlar halinde; masif, tanesel, kompakt
İkizlenme, {110}, {011} yüzeylerinde olağan
Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 2.20 - 2.26
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, İnci parlaklığında veya camsı
Ayırıcı Özellikleri, Lifsi yapısı
Bulunuşu, Tipik olarak bazalt veya diğer magmatik kayaların boşluklarında oluşur.