Mineraller

Lösit

Kimyasal Bileşimi, KAlSi2O6
Kristal Sistemi, Normal oluşum sıcaklığında Tetragonal (Pseudo-kübik); 625oC'nin üzerinde kristalli
Kristal Biçimi, İkositetraedr (yirmidört yüzeyli) ve izometrik kristallidir.
Özgül Ağırlık, 2.47-2.50
Dilinim, {110} kötü
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, bej, şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu
Bulunuşu, Tipik olarak, potasyumca zengin ve silis bakımından fakir bazik lavlarla oluşur. Kuvars ile kesinlikle birlikte bulunmaz. Yüksek basınç altında duyarsızdır. Potasyumca zengin, silisce fakir olan trakitik kayalarda bulunur. Plütonik yada metamorfik kayalarda lösite raslanmaz.