Mineraller

Enstatit, Bronzit

Kimyasal Bileşimi, MgSiO3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir; prizmatik; çoğunlukla masif, lamelli yada lifsi
İkizlenme, {100} üzerinde basit ikizlerine rastlanır
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 3.209 - 3.431
Dilinim, {210} iyi
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarımsı veya yeşilimsi beyaz; gri, zeytin yeşili, kahverengi; şeffaf-opağa yakın
Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi
Parlaklık,
Camsı, inci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Soluk yeşil renk ve bronz parlaklığı, yaklaşık dik açı ile kesişen iki yönlü dilinimi
Bulunuşu, Norit, piroksenit, gabro ve peridotit gibi bazik ve ultrabazik kayalarda; bölgesel metamorfik kayalarda ve metalik meteoritlerde bulunur. Andezitik volkanik kayalarda da bulunabilir