SULTANDAĞI DEPREMİ

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ
ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU (Mw 6.3)

Dr. Ömer Emre, Dr. Tamer Y. Duman, Ahmet Doğan,
Dr. Selim Özalp, Fatma Tokay ve İsmail Kuşçu

03 Şubat 2002 Pazar günü yerel saatle 09:11.28 de, Afyon ilinin güneydoğusunda yıkıcı etki yapan bir deprem meydana gelmiştir (Şekil 1). Deprem Afyon ilinin Sultandağı-Çay-Bolvadin ilçeleri merkez olmak üzere Konya-Ankara-Eskişehir-Kütahya-Isparta illerinde kuvvetlice hissedilmiştir. Depremde 46 kişi ölmüş, 318 kişi yaralanmış, 622 bina ise orta ve ağır hasar görmüştür. Büyük yerleşmelerde en fazla hasar Çay ilçesinde gerçekleşmiş, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde de hasar oluşmuştur. Kırsal yerleşmelerdeki hasar ise yoğun olarak Çay ve Sultandağ ilçelerine bağlı köylerde yoğunlaşmıştır.
Sultandağı depremi MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılında yayımlanarak kamuoyunun kullanımına sunulan Türkiye Diri Fay Haritası'nda belirtilmiş bulunan Sultandağı fayından kaynaklanmıştır. Son deprem öncesinde, bu fay zonunun batı ucunda 15 Aralık 2000 tarihinde, dışmerkez üssü Çobanlar yöresine rastlayan Mw: 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiş bulunuyordu.
Genel Müdürlük Makam talimatı doğrultusunda Jeoloji Etütleri Dairesi Doğal Afet Araştırmaları Koordinatörlüğü Diri Fay Araştırma ekibi depremin ikinci gününde saha incelemelerine başlamış ve sekiz gün süren arazi çalışması sonucu bu ön değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, deprem ve depremde gelişmiş olan yüzey faylanmasına ilişkin genel bilgilendirme amacını taşımaktadır. Saha çalışmalarında arazinin karla örtülü olması ve günlük donma-çözünme olaylarının toprak zeminde yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle yüzey kırığının özellikle küçük çatlaklar şeklinde izlendiği bazı bölümlerinde sistematik veri toplama zorluğu yaşanmıştır. Yüzey faylanmasının detay geometrik özellikleri ve depremin bölgesel aktif tektonik içerisindeki konumuna ilişkin saha çalışmalarımız sürdürülmektedir.

03 Şubat 2002 Sultandağı Depremi Ön Değerlendirme Raporu
February 3,2002 Sultandaği Earthquake ( Mw 6.3), TURKEY