Çankırı (0rta) Depremi

6 HAZİRAN 2000 ORTA (ÇANKIRI) DEPREMİ

Emre ve diğerleri, 2000, 06 Haziran 2000 Orta (Çankırı) Depremi
Değerlendirme Raporu. MTA Rapor No: 10323

06 Haziran 2000 günü saat 05.42’de Orta Anadolu’nun kuzeyinde orta büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde geniş bir alanda hissedilmiş, Çankırı ilinin Orta, Çerkeş, Şabanözü, Atkaracalar, Kurşunlu ile Ankara ilinin Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde hasara yol açmıştır. En fazla hasar ise Orta ilçesi ve köylerinde yoğunlaşmıştır. Kesin olmayan açıklamalara göre deprem sonucunda 3 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmış ve 3000‘den fazla yapı hasar görmüştür. Hasarlar daha çok yapı kalitesi kötü köy yerleşmelerinde gerçekleşmiştir. Kırsal alandaki en fazla hasar Orta ilçesinin batısında Kabaca K-G yönünde sıralanan köylerde meydana gelmiştir. Çeşitli kuruluşlardan edinilen verilere (USGS, KOERİ, HARVARD, ERI) göre depremin aletsel dışmerkezi (episantır) Kuzey Anadolu Fayı’nın yaklaşık 30-40 km güneyine rastlamaktadır. Aletsel episantır ve en fazla hasar alanının uyumu göz önüne alınarak adı geçen deprem tarafımızca Orta Depremi olarak adlanmıştır.

Bu araştırmada depreme yol açan aktif fayın belirlenmesi ve oluşan hasara etki eden jeolojik faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Sismolojik Veriler

Bölgesel Aktif Tektonik Özellikler

Saha Gözlemleri