2013 Yılı Kaolen İthalatı

ÜLKE MİKTAR (kg) DEĞER ($)
İngiltere 93.707.854 18.225.755
Ukrayna 196.691.186 15.239.331
Bulgaristan 52.607.214 5.546.178
Almanya 11.532.185 3.894.531
ABD 6.405.542 3.093.876
Portekiz 18.774.060 2.266.009
Diğer Ülkeler 24.609.821 6.530.990
TOPLAM 404.327.862 54.796.670