2012 Yılı Çinko İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Almanya 16.102.390 9.067.689
B.A.E. 2.110.155 617.140
Belçika 96.497.772 71.561.682
Bulgaristan 7.061.210 4.133.724
Polonya 251.310 207.391
Finlandiya 10.918.262 6.681.157
Güney Kore 6.767.520 4.634.232
Hong Kong 9.098.624 791.580
Çin 195.717.341 62.845.977
İspanya 5.497.135 3.356.126
Japonya 2.442.700 1.102.121
Meksika 8.958.030 8.881.474
Norveç 10.858.991 5.941.988
İran 9.257.040 1.263.619
Rusya Federasyonu 11.246.579 6.486.068
Tayland 25.463.015 7.143.255
Genel Toplam 418.248.074 194.715.223