2011 Yılı Krom İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Çin 1.806.774 385.529.900
Rusya Federasyonu 82.328 25.525.070
İsveç 121.801 11.500.264
Hindistan 35.925 9.431.516
Hollanda 33.850 8.462.375
Diğer Ülkeler 79.165 24.939.593
GENEL TOPLAM 2.159.841 465.388.718