2010 Yılı Koklaşabilir Kömür İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (KG) DEĞER ($)
Ukrayna 90.146.051 21.173.299
İspanya 21.430.758 9.709.859
Rusya Federasyonu 26.599.772 9.576.900
İtalya 25.051.933 9.564.495
DİĞER 9.456.310 4.959.767
TOPLAM 172.684.824 54.984.320