Başlıksız Belge

17 AĞUSTOS 1999 DOĞU MARMARA DEPREMİ

(Dr. Ömer EMRE ve Dr. Tamer Yiğit DUMAN)

17 Ağustos 1999 tarihinde, saat 03:02 sularında Doğu Maramara’da M =7.4 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu deprem büyüklük (magnitüd) olarak 1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye tarihinin en büyük depremidir. Kuzeybatı Anadolu’nun tümünde hissedilen deprem, Yalova-Kocaeli-Sakarya-Bolu illerinde en fazla olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Bursa, Zonguldak gibi çevre illerde de çok sayıda can kaybı ve hasara yol açmıştır.

Uzun yıllardır deprem jeolojisine ilişkin araştırmalar yapan MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Doğal Afet Araştırma Birimine mensup araştırmacılar depremin ertesi günü afet bölgesine ulaşmış ve depreme yol açan aktif faylar ve hasar dağılımı ile bölge jeolojisi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma başlatmışlardır. Bilgi notu şeklinde düzenlenmiş olan bu değerlendirme raporu, Gölcük- Akyazı arasında afetin ilk 5 gününde yapılan saha gözlemlerine dayanmaktadır. Saha gözlemleri ve bunlardan çıkarılan ön sonuçları içeren bu raporu hazırlayan ekip afet bölgesinde çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Ön Değerlendirme
Depremde Can Kaybı Ve Hasarın Fazla Olmasının Temel Nedenleri
Afet Bölgesi ve Yakın Çevresinin Deprem Öncesinde Bilinen Aktif Fayları
Afet Bölgesinin Yeniden İmar Ve Restorasyonunda Temel Dayanak Ne Olmalıdır?
August 17, 1999 Earthquake