Mağara İhbarı

Mağaranın Adı *
Mağaranın Bulunduğu İl *
Mağaranın Bulunduğu İlçe *
Mağaranın Bulunduğu Köy
Mağaranın Koordinatları
( Biliniyorsa )
v
y
z
Mağaranın Genel
Özellikleri
Yatay Kuru Arkeolojik Doğal
Dikey Sulu Yapay
İhbarı Yapan Kişi ve
İletişim Bilgileri *

* Yandaki Alanı işaretleyiniz.