TÜRKİYE KARST VE MAĞARA ENVANTERİ

2/5'i karstlaşmaya uygun uygun karbonat ve sülfatlı kayaçlarla kaplı olan ülkemiz karstik alanların genişliği bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu kadar geniş bir yüzeylime sahip olan bu kayalarda, yeraltı ve yer üstü sularının oluşturduğu doğal mağaralarında çok yoğun bir şekilde gelişeceği şüphesizdir. Bu mağaraların tamamı etüt edilmediğinden ülkemizdeki mağara sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte, karstik alanlarda yapılan araştırmalara bağlı olarak ülkemizde yaklaşık 35.000-40.000 civarında mağaranın bulunabileceği tahmin edilmektedir.   

Bu açığın kapatılması için MTA Karst ve Mağara Aaraştırmaları birimince 1979 dan bu yana yapılan mağara çalışmları bir envanterde toplanacaktır. Envanter çalışmamızın sonuçları en kısa süre içerisinde MTA Portalında yayınlanacaktır.