Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK

KVKK

MTA Genel Müdürlüğü "Veri Sorumlusu" sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine önem vermektedir. 26.05.2022 tarih ve 214286 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile MTA Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturularak toplantılar düzenlenmekte; her türlü teknik, idari önlemler alınmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için alınması gereken tedbirler her Daire Başkanlığında görevlendirilen “Birim Envanter Sorumlusu” personeller aracılığı ile yönetilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda "Genel İlkeler" başlığı ile düzenleme altına alınan 4. Maddesinden belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaktadır.

Veri sahibi Veri Sorumlusuna kendi kişisel verisi ile ilgili olan tüm konularda soru sorabilir ve verisi ile ilgili olarak her türlü bilgi belgeyi talep edebilmektedir.

 

MTA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
GENEL KURUM HİZMETLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2023
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi