ÖNEMLİ TARİHLER


Sözlü ve poster sunumlarının isimlerinin gönderilmesi - Son Tarih: 07.01.2022

Arazi fotoğraflarının ve videolarının gönderilmesi - Son Tarih: 07.01.2022

Bildiri özetlerinin gönderilmesi - Son Tarih: 31.01.2022

Sözlü sunum ve posterlerin düzenleme kuruluna teslimi - Son Tarih: 03.03.2022

YAZIM VE SUNUM KURALLARI


Bildiri Özeti Formatı

Örnek Poster Tasarımı

Örnek Sunum Kapağı

Bildiri Özleri Kitabı
Etkinlik Programı