Yaş Analiz

Yaş Analiz Laboratuvarları

Yaş analiz laboratuvarlarında silikat ve endüstriyel hammadde, kireçtaşı, kireç, alçıtaşı, dolomit ve manyezit örneklerinde klasik yöntemler kullanılarak SiO2, Al2O3,Fe(toplam), Fe +2, Fe+3, MgO, CaO, TiO2, Na2O, K2O, Fe0, FeO, S (pirit), CO2, pH, C, S, Cu, Pb, Zn, ateş zayiatı, nem, H2O+ ( 225oC’de), asitte ve suda çözünmeyen ya da çözünen madde miktarı analizleri yapılmaktadır.
 
Analizlerde gravimetrik, volumetrik ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmaktadır. Eritiş ve asitte çözme işlemlerini takiben dedeksiyon limitine göre bazı elementlerin analizinde AAS cihazı kullanılmaktadır.
 
Jeolojik örneklerde (kum, kayaç, toprak vb.) toplam Fe, Fe+2, Fe+3, SiO2 ve ateş zayiatı analizlerinde akreditedir.