Türkiye'deki Süs Taşları Potansiyeli'nin Araştırılması Projesi

Amaç ve Kapsam

2012 yılından beri MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Mineraloji-Petrografi Birimi bünyesinde yürütülen bu projenin amacı, Türkiye’de bulunan süs taşı özelliğine sahip minerallerin oluşumlarının ve rezervlerinin (miktarlarının) araştırılması ve sergilenebilecek güzellikte olanlarının müzeye kazandırılmasıdır. Bu amaçla ülkemizin her bölgesinde daha önceden yapılmış süs taşı çalışmaları ile dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan önemli süs taşı oluşumlarına ait çalışmalar kısmen de olsa derlenmiş ve bir literatür altyapısı oluşturulmuştur. Proje kapsamında her yıl düzenli olarak süs taşı oluşumlarının bulunduğu bölgelere arazi çalışmaları yapılması planlanmış olup bugüne kadar Kütahya, Bursa, Eskişehir, Malatya,  Erzurum, Kahramanmaraş, Manisa ve İzmir il sınırları içinde kalan bazı süs taşı oluşumları mineralojik, petrografik ve jeokimyasal olarak incelenmişlerdir. Bu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler kullanılarak çeşitli bilimsel kurultay ve sempozyumlarda sözlü ve poster sunumlar yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda benzer çalışmalar tüm süs taşı bulunan illerimizde yapılarak projenin nihai hedefi olan Türkiye deki süs taşlarının bir envanterinin yapılması planlanmıştır.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 7.544.439

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi