MTA PROJE DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU (PDYK) 2019 YILI 6. ÇALIŞTAYINI ERMENEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİ

Kurumumuz arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” 2019 yılı 6. Çalıştayını Ermenek’te gerçekleştirdi. Toplantı gündemi kapsamında MTA' nın Orta Toroslar ve çevresinde yürüttüğü faaliyetler değerlendirilmiş, Ermenek ve civarında yapılan arazi çalışmalarında ise proje faaliyetleri yerinde incelenmiştir.

Kurul Faaliyetlerine; Kurul Başkanı Dr. M. Emrah AYAZ (Genel Müdür Yardımcısı), Kurul Üyeleri Cahit DÖNMEZ (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), İsmail KARA (Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Prof. Dr. Ahmet GÖKÇE, Prof. Dr. Taner ÜNLÜ, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Prof. Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT, Prof. Dr. Levent GÜLEN ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ katılmışlardır.

Program kapsamında; MTA’nın Orta Toroslar Bölgesi’ndeki çalışmalarına ilişkin çeşitli sunumlar yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Ekonomik jeolojiye yönelik olarak özellikle kömür arama çalışmalarında, kömür yataklarının oluştuğu havzaların sedimantolojisi, tektoniği ve olası yeni kaynaklara yönelik potansiyel alanlar yorumlanmıştır. Bağlantılı olarak; Orta Toroslar’ın bölgesel jeolojisi, tektono-stratigrafisi ve metalik maden potansiyeli yeni veriler ışığında incelenmiş ve potansiyel ekonomik jeoloji alanları tartışılmıştır. Bunların yanında Kurul üyeleri tarafından; bölgedeki ana tektonik yapıların Türkiye jeolojisi içerisindeki konumu, Karadeniz’in oluşumu ve tektoniğine ilişkin güncel jeofizik verilerin değerlendirilmesi, intrüzif kütle konumlarının ve karakterlerinin belirlenmesinde minerallerin izleri ve maden yataklarında cevher mineral parajenezi konularında çeşitli sunumlar yapılmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında ise Ermenek ve çevresinde, bölgesel jeoloji ve maden yataklarına yönelik çeşitli incelemelerde bulunulmuş, modelleme çalışmalarıyla birlikte ekonomik potansiyele olabilecek katkılar irdelenmiş ve ortaya konulan çeşitli görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

 


İlgili Fotoğraflar:


 

Yayınlanma Tarihi: 21.11.2019
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 9.327.833

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi