MTA Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK) 2019 Yılı 4. Çalıştayını Gümüşhane'de Gerçekleştirdi.

Kurumumuz arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” 2019 yılı 4. Çalıştayı Gümüşhane’de gerçekleştirildi. Toplantı gündemi kapsamında MTA'nın Doğu Karadeniz’de yürüttüğü faaliyetler değerlendirilmiş, Gümüşhane civarında yapılan arazi çalışmalarında ise proje faaliyetlerine katılım sağlanmıştır.

Kurul Faaliyetlerine; Kurul Başkanı Dr. M. Emrah AYAZ (Genel Müdür Yardımcısı), Kurul Üyeleri Cahit DÖNMEZ (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Prof. Dr. Ahmet GÖKÇE, Prof. Dr. Taner ÜNLÜ, Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU, Prof. Dr. Emin ÇİFTÇİ, Proje Danışmanları Prof. Dr. Cüneyt ŞEN ve Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ katılmışlardır.

Oldukça verimli geçen program kapsamında, ekonomik jeolojiye yönelik olarak; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yüzeyleyen intrüzif kayaların tektojenetik sınıflandırılması ve ilişkili olarak gelişen olası metalojenik provenslerin araştırılması kapsamında elde edilen veriler gözden geçirilmiş, bununla bağlantılı olarak bölgede yürütülen metalik maden yataklarını aramaya yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir. Bunların yanında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin jeolojisi, güncel tektoniği ve bölge jeolojisine yönelik yürütülen yeni çalışmalar irdelenmiştir. Çalıştay kapsamında, ABD Washington Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Eric CHENEY tarafından Washington, Republic District bölgesindeki Volkanojenik Masif Sülfit (VMS) ve epitermal altın yatakları konularında bir sunum yapılmış, söz konusu cevherleşmelerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki cevherleşmelerle benzerlikleri tartışılmıştır. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi’nin enerji hammadde potansiyeli, bunlara yönelik yapılan ve planlanan çalışmalar ele alınmıştır. Yapılan arazi çalışmaları ışığında bölgesel jeoloji ve maden yataklarına yönelik çeşitli görüş ve öneriler ortaya konulmuş ve modelleme çalışmaları ile ekonomik potansiyele olası katkılar değerlendirilmiştir.


İlgili Fotoğraflar:


 

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2019
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.383.719

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi