Kamu - Özel İşbirliği ile Maden Aramacılığı (Tip Sözleşme Başvuruları Alınmaya Başlamıştır)

Ülkemiz maden aramacılığının öncü kuruluşu olan Genel Müdürlüğümüz tarafından arama dönemindeki riskleri en aza indirerek ülkemiz kaynaklarının en kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacıyla Kamu-Özel İşbirliği kapsamında 14/06/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu’nun 5 inci maddesi hükmü esaslarına göre Kaynak Geliştirme Amaçlı Tip Sözleşme uygulaması başlatılmıştır.

Sahalarında Kaynak varlığını geliştirmek amacıyla arama faaliyeti yaptırmak isteyen tüm ruhsat sahipleri Genel Müdürlüğümüze başvuru yapabilecektir. Ruhsat sahibi ile birlikte oluşturulacak projeye göre hazırlanacak olan sözleşme kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından; sondaj, analiz, test, etüt, arama ve araştırma, mühendislik, teknik yardım sağlama, eğitim vb. hizmetler verilebilecektir.

MÜRACAAT İÇİN

Tip Sözleşme yapılması istenen ruhsat sahasında yapılmış ve/veya devam eden, arama çalışmaları, üretim ve tesis verileri,  mevcut kaynak/rezerv vb. gibi bilgileri içeren dokümanlar,  Kaynak Geliştirme/Ek Kaynak ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmesi istenen jeolojik, jeoteknik, jeofizik, hidrojeolojik, analiz, teknolojik test, sondaj vb. çalışmaları kapsayan QA/QC protokolleri göz önüne alınarak hazırlanmış teknik raporlar, ruhsat sahibine ait imza sirküleri,  Ticaret Odası kayıt belgesi, adres beyanı, ruhsat sureti vb. gibi resmi belgeler ile Genel Müdürlüğümüz hesaplarına yatırılacak olan Tip Sözleşme Proje Değerlendirme Ücreti dekontunun bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME ve FAALİYETLER

Yapılacak olan teknik değerlendirme ile Tip Sözleşme imzalanmasına değer bulunan başvurular için Proje Çalışmaları esas alınarak tahmini proje maliyeti belirlenecek, Kaynak Geliştirme amaçlı proje çalışmaları ve maliyetleri üzerinde karşılıklı mutabakat sağlanmasının ardından ise Tip Sözleşme imzalanabilecektir. Proje kapsamında tamamı MTA tarafından yapılacak olan harcamaların geri ödeme şekli Tip Sözleşmede hüküm altına alınacaktır. Bu şekilde, sahibi olduğu ruhsat sahasında arama faaliyetlerini gerçekleştirmek için finansman sorunu yaşayanlar ile Genel Müdürlüğümüzün bilgi, birikim, deneyim ve teknik kapasitesinden yararlanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilere destek olunarak tespit edilen maden varlığının ekonomiye en kısa sürede kazandırılması sağlanacaktır.

Konuyla ilgili detay bilgi için lütfen


İlgili Dokümanlar:


Yayınlanma Tarihi: 22.03.2019
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 7.545.170

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi