Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçların Satış ihalesi

1- İhalenin Adı: Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satışı.

Sıra No Dosya No Araç Plakası Adet, Demirbaş, Model ve Marka Bilgileri Araçların Görülebileceği Yer/Yerler Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 2018/106-1-FÖ 06JZ725 29190 Demirbaş Nolu 1 Adet 1999 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 19.000,00 570,00 23/10/2018 10:30
2 2018/107-2-FÖ 06LGH47 29209 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.500,00 495,00 23/10/2018 10:30
3 2018/108-3-FÖ 06LGH48 29208 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 21.000,00 630,00 23/10/2018 10:30
4 2018/109-4-FÖ 06LOV70 29250 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 21.000,00 630,00 23/10/2018 10:30
5 2018/110-5-FÖ 06LOV74 29114 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Fiat Binek Otomobil MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 13.500,00 405,00 23/10/2018 10:30
6 2018/111-6-FÖ 06V2357 29276 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.000,00 480,00 23/10/2018 10:30
7 2018/112-7-FÖ 06V2411 29221 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 18.000,00 540,00 23/10/2018 10:30
8 2018/113-8-FÖ 06DV5096 29116 Demirbaş Nolu 1 Adet 2012 Model Renault Fluence Binek Otomobil MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarları 16.000,00 480,00 23/10/2018 10:30

2- İhale dokümanlarının görülebileceği yer: İhale dokümanlarını mesai saatleri dahilinde MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (Tel:0312 201 2053-2039) (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA adresinden ve/veya www.mta.gov.tr adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Satışa konun araç/araçlar ilanda belirtilen bulunduğu yerlerde görülebilir.

3- İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

4- İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)

5- İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler. İstekliler İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak aşağıda istenilen belgeleri vermeleri gerekir:

a) Gerçek Kişilerden;

b) Tüzel Kişilerden;

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü ulaşım, nakliye, yükleme, boşaltma, sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir, zorunlu mali mesuliyet sigortası vb tüm masraflar istekliye aittir.

8- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan araç/araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için satışa konu aracın/araçların mevcut kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

 

Sıra No: 1
Dosya No: 2018/106-1-FÖ
Araç Plakası: 06JZ725
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29190 Demirbaş Nolu 1 Adet 1999 Model Honda Arazi Binek Araç
Muhammen Bedel (TL): 19.000,00
Geçici Teminat (TL): 570,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 2
Dosya No: 2018/107-2-FÖ
Araç Plakası: 06LGH47
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29209 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç
Muhammen Bedel (TL): 16.500,00
Geçici Teminat (TL): 495,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 3
Dosya No: 2018/108-3-FÖ
Araç Plakası: 06LGH48
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29208 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç
Muhammen Bedel (TL): 21.000,00
Geçici Teminat (TL): 630,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 4
Dosya No: 2018/109-4-FÖ
Araç Plakası: 06LOV70
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29250 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Honda Arazi Binek Araç
Muhammen Bedel (TL): 21.000,00
Geçici Teminat (TL): 630,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 5
Dosya No: 2018/110-5-FÖ
Araç Plakası: 06LOV74
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29114 Demirbaş Nolu 1 Adet 2001 Model Fiat Binek Otomobil
Muhammen Bedel (TL): 13.500,00
Geçici Teminat (TL): 405,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 6
Dosya No: 2018/111-6-FÖ
Araç Plakası: 06V2357
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29276 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek
Muhammen Bedel (TL): 16.000,00
Geçici Teminat (TL): 480,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 7
Dosya No: 2018/112-7-FÖ
Araç Plakası: 06V2411
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29221 Demirbaş Nolu 1 Adet 1989 Model Toyota (Kısa Şasi) Arazi Binek
Muhammen Bedel (TL): 18.000,00
Geçici Teminat (TL): 540,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.

Sıra No: 8
Dosya No: 2018/113-8-FÖ
Araç Plakası: 06DV5096
Adet, Demirbaş, Model ve Marka: 29116 Demirbaş Nolu 1 Adet 2012 Model Renault Fluence Binek Otomobil
Muhammen Bedel (TL): 16.000,00
Geçici Teminat (TL): 480,00


  İhale dokümanı için tıklayınız.


Yayınlanma Tarihi: 10.10.2018
İlgili Birim: Makine İkmal Dairesi BaşkanlığıEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 6.640.893

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi