MTA Dergimiz Emerging Source Citation Index (ESCI)’ ye kabul edildi.

Türkiye’nin yer bilimleri alanında 1936 yılından beri yayın hayatını periyodik olarak sürdürmekte olan MTA Dergisi, Uluslararası dergiler arasında yerini alma hedefine ilerlemekte olup, Nisan 2018 tarihi itibariyle Web of Science (WoS) kapsamındaki Emerging Source Citation Index (ESCI)’ye kabul edilmiş bulunmaktadır (MTA Dergisinde 2017 yılında yayınlanan makaleler de taramaya dahil edilecektir). En prestijli tarama sistemi olan Sciences Citation Index (SCI)’e dahil olmak için gerekli olan ESCI tarafından taranıyor olma şartı bu bağlamda sonuçlandırılmıştır.

Uluslararası alanda yayımlanmakta olan bilimsel dergi sayısının 25 bin ile 40 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar dergi arasında "kalite"ye göre bir sınıflandırma ve sıralama yapılmasının bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Ülkemizde ve daha pek çok ülkede bu kalitenin ölçütü ise, Thomson Reuters'ın geliştirdiği ve artık Clarivate Analytics tarafından yayımlanan Web of Science (WoS) indeksleri veya Elsevier tarafından geliştirilen Scopus gibi indeksler tarafından taranıyor olmaktır. Esasında hem Thomson Reuters hem de Elsevier, merkezleri New York'ta ve Amsterdam'da bulunan özel birer şirket olup bu şirketler, zamanında, böyle bir eksiklik olduğunu fark ederek çalışmalar yapmışlar ve bugün gelinen noktada, bu konuda başı çeker hâle gelmişlerdir. Her ikisinin de ürettiği ve geliştirdiği indeksler/veri tabanları günümüzde, bilimsel camia için oldukça önemli olup, Thomson Reuters (Claricate Analytics) tarafından geliştirilen indekslerin önemi daha da fazladır. Bu şirket tarafından geliştirilen son indekslerden biri de, kısaca ESCI olarak bilinen Emerging Sources Citation Index dir.

ESCI, Clarivate Analytics tarafından yayımlanan Web of Science kapsamındaki bir bilimsel atıf indeksidir. Bu indeks; Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), Sciences Citation Index (SSCI), gibi daha itibarlı indekslerin bir alt basamağı veya bir gömlek altı olarak tanımlanabilir. ESCI, daha çok bölgesel öneme sahip veya gelişmekte olan bilim dalları temelinde makaleler yayımlayan dergileri kapsamayı amaçlamaktadır. SSCI gibi daha "üst seviye" indekslere girebilmek içinse, bir bakıma, önce ESCI tarafından taranıyor olma şartı getirilmiş. Şu anda Türkiye'den de ESCI kapsamında taranan onlarca dergi bulunuyor.

ESCI, güncellenen son Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde de yerini almış ve bu indekste taranan dergilerde yayımlanan yazılar daha fazla puan getirir hâle gelmiştir. Yakın zamanda, üniversitelerin akademik atanma ve yükseltilme kriterlerinde, ayrıca doçentlik başvurularında da bu indeksin önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri ve değerlendirmeleri içeren makalelerin yer aldığı bir yerbilimleri dergisi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak periyodu aksatılmadan basılmakta, her sayıya ait makaleler ayrıca MTA internet sitesi (www.mta.gov.tr) üzerinden “.pdf” formatında tam metin olarak yayımlanmaktadır.

Yer bilimleri alanında, Türkiye kaynaklı çeşitli üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından çok sayıda nitelikli dergi yayınlanmasına rağmen, uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerin sayısı diğer ülkelerle kıyasladığımızda oldukça azdır. Haziran 2012 tarihinden itibaren yeni konsepti ile yayınlanmaya başlayan MTA Dergisi online olarak internet üzerinde makale kabul etmekte, makale değerlendirme aşamasında her türlü işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Veri tabanlarında indekslenen tüm dergilerdeki zorunlu kriterler arasında yer alan hakem çeşitliliği, atıf sayısının fazla olması, etik yayıncılığa önem verilmesi, yer bilimleri konusunda ilgili tüm dallara yer vermesi gibi kritik maddeler bulunmaktadır. MTA Dergimiz bu kriterleri sağlamış bulunmaktadır.

Son dönemde özellikle ülkemizde akademik yükselme kriterlerinde yapılan değişiklikler ile ULAKBİM tarafından da taranan MTA Dergisine makale akışı hızlanmış bulunmaktadır.

MTA Dergisinde yayınlanması talebi ile gönderilen makaleler sadece Ülkemiz sınırları içinden değil, MTA ile işbirliği yapan ülkeler ile Ortadoğu ülkelerinden de olmaktadır. Dergimizin ESCI da yer almasıyla, yakın gelecekte, diğer ülkelerden de makale yayınlanma talepleri olacaktır.


Yayınlanma Tarihi: 07.06.2018
İlgili Birim: Genel MüdürlükEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 6.890.950

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi