Untitled Document

Su Analizleri Laboratuvarları

Su Analizleri Laboratuvarında; göller, dereler, baraj gölleri ve akarsular gibi yüzey suları ile yer altı ve jeotermal suların çeşitli fiziksel ve kimyasal parametrelerinin analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarlarda maddenin hacim özelliklerine dayanan volumetrik gibi klasik analiz metotlarının yanı sıra; İndüklenmiş Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES), İyon Kromatografi Cihazı ve Azot-Protein Tayin Cihazı gibi modern enstrümantal analiz metotları kullanılmakta ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

Laboratuvara gelen su örneklerinde başlıca pH ve iletkenlik gibi fiziksel özelliklerin tayini ile beraber major katyon (sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum) ve major anyon (bikarbonat, karbonat, klor, sülfat) analizleri yapılmaktadır.

Ayrıca, Fe, Mn, Li, Pb, Zn, Cd, Co, Cu, Ni, Ba, Cr, Mo, Sr gibi ağır metallerin yanı sıra yüksek toksik etkiye sahip olan civa (Hg), arsenik (As), selenyum (Se) gibi elementlerin ICP-OES ve ICP-OES hidrür sistemi ile düşük dedeksiyon limitlerinde analizleri yapılmaktadır.

Özellikle evsel ve endüstriyel atık suların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan parametreler olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), NH4+ (Amonyum), NO3- (Nitrat), NO2-(Nitrit) iyonlarının analizleri yapılmaktadır.

Laboratuarlarda, bütün bu analizlere ek olarak SiO2 (Silisyum Dioksit), B (Bor), F-(Flor), Br-(Brom) ve PO43-(Fosfat) dahil olmak üzere toplam 39 adet parametrenin analizleri uluslararası kabul gören ve bilimsel gelişmelerle düzenli olarak güncellenen Standart Metoda (Standard Methods For the Examination of Water and WasteWater) göre yapılmaktadır.

Yeraltı suyu özelliklerinin belirlenmesine yönelik yaptığı analizler ile Kurumumuzda yapılan hidrojeolojik çalışmalara önemli katkıları olan Su Analizleri Laboratuarları su analizleri konusunda eğitimli ve deneyimli teknik personeliyle 2011 yılında (pH, iletkenlik, flor, klor, brom, nitrit, fosfat, nitrat ve sülfat analizlerinde) akredite olmuştur.

Laboratuvar ve Cihazlardan Görüntüler


Ultrasonik Banyo
(Everest)

İyon Kromatografisi
(Dionex, IC 1000 )

AAS
(Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi)
              

ICP
( Inductively Couple Plasma)

Distilasyon Titrasyon Cihazı

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 7.544.846

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi