MTA Genel Müdürlüğünün uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında yapmış olduğu faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

 1. Genel Müdürlüğün yurtdışı faaliyetleri ile ilgili proje ve programlarını oluşturmak,
 2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen, ülkelerle ikili ilişkiler bazında yerbilimleri ve madencilik alanında kurum görüşü, bilgi notları ve ülke raporlarını hazırlamak,
 3. Yabancı uzmanların ülkemizde yapacakları yüzey araştırmaları ile ilgili izin taleplerine ilişkin kurum görüşünü hazırlamak,
 4. Kurumu ziyaret eden yabancı heyetlerin karşılanmasını ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak,
 5. Dış ülkelerden gelen işbirliği taleplerini değerlendirerek eğitim programları organize etmek,
 6. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantılarının hazırlıklarını yapmak, katılmak, bilgi, belge ve görüş hazırlamak, takibini yapmak,
 7. Yerbilimleri ve madencilik alanlarında tarafların karşılıklı öngörecekleri konularda ortak araştırma ve arama çalışmaları yapmak üzere ilgili ülkenin Genel Müdürlük muadili kurumları ile imzalayacağı mutabakat zabıtlarını hazırlamak,
 8. Genel Müdürlük adına uluslararası organizasyonlar düzenlemek,
 9. Genel Müdürlüğün uluslararası ilişkileri ve işbirlikleri kapsamında yapılacak toplantı, konferans, teknik gezi gibi işlemleriyle ilgili yazışmaları ve işlemleri gerçekleştirmek,
 10. AB Mevzuatının Türk Mevzuatı ile uyumlaştırılması esnasında Genel Müdürlüğün işlevleri ve çalışma alanları ile ilgili olan mevzuat başlıkları içinde yeralan bölümleri periyodik olarak takip etmek,
 11. Genel Müdürlük Daire ve Birimlerinin AB konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak,
 12. AB’ye uyum çalışmaları kapsamında ATAUM ve TÜBİTAK vb. kurumlar aracılığıyla düzenlenen kurs ve eğitim programlarına kurum personelinin katılımını sağlamak,
 13. Genel Müdürlük ile Avrupa Birliği Programlarının uygulanmasından sorumlu kurumlar (ABGS ile IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım projeleri, TÜBİTAK ile 7. Çerçeve Programı, Türk Ulusal Ajansı ile Leonardo da Vinci Programı) arasında koordinasyonu sağlamak.

İletişim Bilgileri

 • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Anasayfa - Webmaster   Ziyaretçi Sayımız : 1.276.069

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi