Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 • Bakanlığımızdan talep edilen, ülkelerle ikili ilişkiler bazında yerbilimleri ve madencilik alanında kurum görüşü ve bilgi notlarını Genel Müdürlüğümüz adına hazırlamak ve iletilen toplantılara Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlamak,
 • Dış ülkelerden gelen işbirliği taleplerini değerlendirerek eğitim programları organize etmek,
 • Yerbilimleri ve madencilik alanlarında tarafların karşılıklı öngörecekleri konularda ortak araştırma ve arama çalışmaları yapmak üzere MTA muadili uluslararası kurumlarla işbirliği sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüz adına,  Mutabakat Zabıtlarını hazırlamak ve Bakanlığımızın onayına sunmak,
 • Genel Müdürlük adına uluslararası projelerin oluşturulması ve yürütülmesi için teknik dairelere destek vermek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, Uluslararası Kuruluşlara olan üyelikleri takip etmek ve sekretarya işlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, Uluslararası Kuruluşlar arasında irtibat ve koordinasyon işlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, yurtdışına gidecek ve yurtdışından ülkemize gelen heyetler tarafından gerçekleştirilecek resmi ziyaret programları için koordinasyon ve protokol hizmetlerini sağlamak.
 • Türk Mevzuatının AB Mevzuatı ile uyumlaştırılması  esnasında MTA’nın işlevleri ve çalışma alanları ile ilgili olan mevzuat başlıkları içinde yeralan bölümleri periyodik olarak takip etmek ve güncellenen bu bilgileri ayıklayarak  kurumumuz ile ilgili maddeleri seçerek Türk Mevzuatındaki karşılığını bulmak veya oluşturmak,
 • Yurtdışı ya da yurtiçinde yapılan araştırma izni taleplerine ilişkin kurum görüşünü hazırlamak,
 • AB’ye uyum çalışmaları kapsamında ATAUM ve TÜBİTAK vb. kurumlar aracılığıyla düzenlenen kurs ve eğitim programlarına kurum içinden katılım sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği Programları (IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım projeleri, 7.Çerçeve Programı, Leonardo da Vinci Programı) ile ilgili koordinasyonunu sağlamak,
 • MTA’nın yer aldığı AB ile ilgili kurumsal organizasyonları düzenlemek.

 

İletişim Bilgileri

 • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.819.331

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi