Ön Değerlendirme

ÖN DEĞERLENDİRME

Depremle uğraşan yerbilimciler, İzmir-Adapazarı bölgesinde bu depremin olmasını sürpriz olarak değerlendirmektedir. Aksine, deprem, Kuzey Anadolu Fay zonunda deprem beklenilen alanlardan birinde gerçekleşmiştir.

Depremin bu kadar büyük olmasında, Kuzey Anadolu Fayı’nın birden fazla segmentinin (parçası) hareket etmiş olması önemli rol oynamıştır.

Afet bölgesindeki maksimum can kaybı ve hasar, jeolojik olarak aktif faylardaki fiziksel deformasyon (yüzey kırılması) zonu ve depreme karşı dayanımsız zeminlerde meydana gelmiştir.

Afet bölgesinde ulaşımı sağlayan çizelgesel mühendislik yapıları (Otoyol-Demiryolu ve diğer ulaşım yolları) aktif faylar açısından yanlış projelendirilmesi sonucunda büyük hasar görmüş ve ulaşımı engellemiştir. Bu nedenle kurtarma ve yardım çalışmalarının gecikmesine yol açmış ve ölüm oranını artırmıştır.

Bölgenin deprem potansiyelinin önceden biliniyor olması nedeni ile bilinçsiz planlama ve zemin parametrelerine uymayan yapılaşma hataları olayın bu büyüklükteki afat boyutuna ulaşmasının temel nedeni olarak değerlendirilmelidir.

Ölümcül hasarın daha çok 5 ve daha fazla katlı yapılarda gelişmiş olduğu, buna karşın aynı zemin koşullarında yer almasına rağmen ileri teknolojili sanayi yapılarının depremden konutlar kadar etkilenmediği görülmüştür.

Ulaşım ağındaki hasarların büyük çoğunluğu, bunların bizzat aktif faylar üzerinde inşa edildiği kesimlerinde gerçekleşmiştir (Şek.7).

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 5.436.427

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi