Başlıksız Belge

Maden Ruhsatları Harç ve Teminat Listesi - 2012

HARÇLAR

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010/1

2010/2

2011

2012

Arama Ruhsatı Talep Harcı

61,26

97,40

125,10

139,10

152,70

164,60

176,40

197,50

217,25

1.361,65

1.466,40

1.686,35

Arama Ruhsatı (Her yıl için)

153,35

243,82

313,30

348,30

382,40

412,20

441,80

494,80

544,25

544,25

586,10

674,00

Ön İsletme Ruhsatı (Her yıl için)

536,96

853,76

1.097,00

1.219,80

1.339,30

1.443,70

1.547,60

1.733,30

1.906,60

1.906,60

2.053,40

2.361,40

İŞLETME RUHSATI

 

10 yıla kadar olan (10 dahil)

920,65

1.463,83

1.881,00

2.091,60

2.296,50

2.475,60

2.653,80

2.972,20

3.269,40

3.269,40

3.521,10

4.049,25

15 yıla kadar olan (15 dahil)

1.074,02

1.707,69

2.194,30

2.440,00

2.679,10

2.888,00

3.095,90

3.467,40

3.814,10

3.814,10

4.107,70

4.723,85

40 yıla kadar olan (40 dahil)

1.534,42

2.439,72

3.135,00

3.486,10

3.827,70

4.126,20

4.423,20

4.953,90

5.449,25

5.449,25

5.868,80

6.749,10

60 yıla kadar olan (60 dahil)

2.301,67

3.659,65

4.702,60

5.229,20

5.818,50

6.272,30

6.723,90

7.530,70

8.283,75

8.283,75

8.921,50

10.259,70

61-99 yıllık (Her yıl için)

3.068,96

4.879,64

6.270,30

6.972,50

7.665,80

8.252,90

8.847,10

9.908,70

10.899,55

10.899,55

11.738,80

13.499,60

Fenni Nezaretci Atama

76,61

121,80

156,50

174,00

191,00

205,90

220,70

247,10

271,80

271,80

292,70

336,60

Birleştirme, küçültme, uzatma, taşocakları ruhsatlarının Maden Kanunu kapsamına alınması, işletme ruhsatı talep harcı

383,52

609,79

783,50

871,20

956,50

1.031,10

1.105,30

1.237,90

1.361,65

1.361,65

1.466,40

1.686,35

TEMİNATLAR ( TL x hektar)

Arama Ruhsatı
On işletme Ruhsatı

0,25

0,30

0,35

1,05

1,15

1,24

1,33

1,49

1,63

5,45

5,87

6,74

0,50

0,60

0,70

3,66

4,08

4,34

4,65

5,20

5,72

19,07

20,54

23,62

İşletme Ruhsatı

10 Yıl

      0,54

0,75

0,90

1,00

6,89

7,43

7,97

8,92

9,81

32,70

35,22

40,50

15 Yıl

8,04

8,67

9,29

10,41

11,44

38,15

41,08

47,24

40 Yıl

11,48

12,38

13,27

14,87

16,35

54,50

58,69

67,50

60 Yıl

17,46

18,82

20,18

22,60

24,85

82,84

89,22

102,60

61-99

23,00

24,76

26,55

29,73

32,70

109,00

117,39

135,00

Ruhsatların verilmesi için harç ve teminatın yatırılması zorunludur. 24.06.2010 tarihinden itibaren ruhsat teminatı, ruhsat aşamasına ve ruhsat süresine bağlı olarak hektar başına yıllık ruhsat harcının % l'idir. Bu oranı %50'si oranında artırmaya ve eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (2012 yılı yeniden değerlendirme oranı sonucu Teminat miktarı 11.875,-00 TL'den az olamaz.) 
**Yıllık Ruhsat Harçları her yılın "OCAK AYI SONUNA KADAR" ruhsat sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Yatırılmaması durumunda gecikme cezası uygulanmaktadır.       1 (a) grubu ruhsatların teminatları Özel İdare Müdürlüğü hesabına, harçları vergi dairesine yatırılacaktır. Diğer Grup ruhsatların teminatları Vakıflar Bankası Bahçelievler (Ankara) Şubesindeki TR52 0001 5001 5800 7287 9893 43 sayılı teminat hesabına yatırılacaktır. İlk müracaat  harcı, ruhsat talep harçları ile Fenni Nezaretci Atama Harcı, Ruhsat sahibinin bağlı olduğu Vergi Dairesine veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki Vakıflar Bankası Şubesindeki Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi hesabına da yatırılabilir. Arama ruhsatı, ön işletme ruhsatı, işletme ruhsatı, işletme imtiyazlı ve taşocağı ruhsatlarının Maden Kanunu kapsamına alınması, devir ve intikallerde, bu  hakların verilmesi sırasında alınmış harçlar yeniden alınır. Kanun gereği Satış Bilgi Formu üzerinden ödenmesi gerekli Devlet Hakkının %50'si Hazine hesabına, %25'i Özel İdare hesabına ve %25'i Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına her yıl  HAZİRAN AYI SONUNA KADAR  yatırılması zorunludur. Yatırılmaması durumunda gecikme cezası uygulanmaktadır. 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinde; "...Çevre Uyum Teminatı yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar her yıl Haziran ayının son günü mesai bitimine kadar yatırılır. Aksi takdirde ruhsat TEMİNATI irat kaydedilir. Çevre Uyum Teminatı Vakıflar Bankası Bahçelievler (Ankara) Şubesindeki TR67 0001 5001 5800 7297 3888 58 sayılı teminat hesabına yatırılacaktır. 3213 sayılı Maden Kanununun 47. maddesin 2. fıkrasında ; "SEVK FİŞİ Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibine verilir." 2012 yılı için Sevk fişi bedeli 10,00.-TLdir. Sevk fişi bedeli Vakıflar Bankası Bahçelievler (Ankara) Şubesindeki TR03 0001 5001 5800 7287 9893 52 sayılı hesabına yatırılacaktır.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 4.879.473

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi