AKYAZI DEPREMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23 AĞUSTOS 2000
AKYAZI-HENDEK DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Doğu Marmara’da 23 Ağustos 2000 günü saat 16.41’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak kamuoyunda fay tartışmalarının başlamış olması nedeniyle, konuyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması yararlı görülmüştür.
Sismolojik veriler 23 Ağustos 2000 Akyazı-Hendek depremi dış merkezinin Akyazı doğusuna rastladığını göstermektedir. Depremin aletsel merkezi Akyazı doğusunda yer alan ve Düzce fayının batı yarısını oluşturan Karadere segmenti üzerine rastlamaktadır. Yaklaşık 30 km. uzunluğunda olan bu segment 17 Ağustos 1999 depreminde oluşan yüzey faylanmasının doğu ucunu oluşturmaktadır.
17 Ağustos 1999 depreminden sonra Genel Müdürlüğümüzün Ankara Üniversitesinin katılımıyla hazırladığı “17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Düzce (Bolu) İlçesi Alternatif Yerleşim Alanlarının Jeolojik İncelemesi” adlı raporda Düzce fayının doğu bölümünde deprem riskinin arttığına işaret edilmiş ve ardından 12 Kasım 1999 depremi bu bölgede gerçekleşmiştir.
Yaklaşık 140 km. uzunluğundaki 17 Ağustos 1999 depremi kırığında Karadere segmenti batısında ortalama 3.5-4 metre sağ yanal yer değiştirme gerçekleşmiştir. Karadere segmentinde gerçekleşen yer değiştirme ise ortalama 1.5-2 metre olmuştur. 12 Kasım 1999 depremi Karadere fayının doğu devamında yüzey faylanmasına neden olmuş ve bu durumda ortalama 4 metrelik yer değiştirme meydana gelmiştir.
24 Ağustos 2000 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Doğal Afet Araştırmaları Koordinatörü Dr. Ömer EMRE başkanlığındaki ekibin Akyazı-Hendek yöresinde Karadere segmenti ve Hendek fayında yaptığı saha gözlemlerinde herhangi bir yüzey kırığı emaresine rastlanmamıştır.
1999 deprem kırıklarında meydana gelen yer değiştirme miktarı açısından değerlendirildiğinde Karadere segmentinde yaklaşık 2 metrelik bir eksiklik ortaya çıkmaktadır. 23 Ağustos 2000 depremine olasılıkla fay üzerinde eksik kalan yer  değiştirmenin (stres boşalımı) neden olduğu söylenebilmektedir.

 
 
 

A. Kemal IŞIKER
  Genel Müdür

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 5.930.973

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi