MÜZE ARAŞTIRMALARI

Canlı gruplarına ait güncel ve fosil örneklerini, mineralleri ve kayaçları uluslararası standartlarda sergileyen, koruyan ve arşivleyen, Dünyanın jeolojik ve biyolojik geçmişini örneklerle tanıtan Tabiat Tarihi Müzesi aynı zamanda mevcut materyaller üzerinde bilimsel çalışmalar için imkanlar sunmakta, konusu ile ilgili projeler de yürütmektedir.

Müze Araştırmaları kapsamında yapılan bilimsel araştırma projeleriyle; stratigrafi, sedimantoloji ve yapısal jeoloji çalışmalarıyla birlikte paleocoğrafik ve paleoiklimsel değişiklikler ortaya konulmakta, eski madenciliğe ait maden galerilerinin, cüruf depolarının araştırılarak Türkiye envanteri oluşturulmakta ve Türkiye'de halen büyük kısmı atıl olarak duran süstaşı olabilecek malzemelerin çıkarılmasını teşvik etmek için süstaşı yatakları en son bilgiler dahilinde değerlendirilmektedir. Yeni lokasyonlardan çıkarılan örnekler müzeye aktarılmakta, bilimsel açıdan değerlendirilecek örnekler raporlanarak müzenin teşhir alanı zenginleştirilmektedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, projeler kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği ile karşılıklı bilgi paylaşımına devam edilmektedir. Bu sayede, müze elemanlarının bilimsel deneyim kazanmalarına ve çeşitli uygulama alanlarında (arazi çalışması, fosil temizleme ve onarım, konservasyon-restorasyon, mulaj, alçı kopya, gemolojik çalışma, mineral tayini, arşivleme gibi) yetiştirilmelerine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte müze eğitim biriminde ziyaretçilere yönelik eğitim çalışmaları ile müzede etkili öğrenme gerçekleştirilmekte, eğitim paketleri hazırlanarak seminerler, paneller ve gösterimler düzenlenmektedir. Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında; müzede bulunan materyallerin günümüz modern arşivleme sistemini kullanarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. Sergi malzemelerinin zenginleştirilebilmesi için, projelerden elde edilen örneklerin yanı sıra diğer ülkelerden örnekler satın alınarak veya bağış yoluyla müzeye kazandırılmaktadır.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 3.885.403

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi