BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZ

2012 MTA RAPORLARI

 • Akgöz, M., Savaş, F.,  Siirt Mağaraları Araştırma Raporu MTA Derleme No: 11550, Ankara
 • Akgöz, M., Çakır, K., Kahraman, İ., Savaş, F., Het, S., Çolak V., İnaltı Mağarası (Sinop – Ayancık) Araştırma Raporu Mimari ve Elektrifikasyon Uygulama Projesi MTA Derleme No: 11570 , Ankara
 • Akgöz, M., Savaş, F., Çakır, K., Kahraman, İ., Het, S., Çolak, V., Altıntaş Mağarası (Gümüşhane) Araştırma Raporu Mimari ve Elektrifikasyon Uygulama Projesi MTA Derleme No: 11555 , Ankara
 • Çakır, K.,  İ., Kahraman, L., Yeleser İsli Mağarası (Sivas – Gürün)Araştırma Raporu MTA Derleme No: 11565, Ankara
 • Çakır K., Kahraman, İ., Yeleser, L., Özler yer altı Şehri (Yozgat – Boğazlıyan) Araştırma Raporu MTA Derleme No: , Ankara
 • Savaş, F.  Akgöz M., Çakır K., Akçakale Mağarası (Gümüşhane) Araştırma Raporu MTA Derleme No: 11530, Ankara
 • Törk., K., Savaş, F., Acar, C., Çakır, K., 2012, Tuz Mağarası (Çankırı) araştırma raporu, MTA Derleme No: 11502, Ankara

2012 BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 • Akgöz, M., Çakır,K.,Turizm Amaçlı Değerlendirilmek İstenen Mağaralar ve Karşılaşılan Sorunlara İki Örnek: Taşkuyu ve İnaltı Mağaraları,1. Balkan Speleological Symposium and 6. Ulusal Mağara Bilimi Sempozyumu 15- 18 Kasım 2012,Eskişehir
 • Çoltu, S., Poyraz, S., Törk, K., Sınmaz, E., 2012, İç ege’nin en derini olmaya aday mağaralardan biri Kocadağ Mağarası (Anasultan, Kütahya), 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Güner, İ.N., Erduran, B., Yılmaz, N.P., Sulukçu, S., Yeleser, L., Ateş, Ş.,  Mutlu, G., Sertel, N., Keleş, S., Çınar, A., Demirbaş, Ş., Toksoy, A.T., Özgür, C., Avcı, Özerk, C., Bulut, A., 2012, Konya Havzası’nda karstik çöküntü alanlarının (Karapınar) belirlenmesi ve tehlike değerlendirmesi, 65.inci Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara
 • Törk, K., Kürçer, A., Akgöz, M., 2012, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Batman) karstik kökenli çöküntü alanı araştırması, 65.inci Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara
 • Törk, K., Altay, B., Sınmaz, E., Erdoğan, K., 2012, Konya Kapalı Havzası’nın karstik gelişiminin belirlenmesinde mağara araştırmalarının önemi (Güvercinlik Mağarası örneği), 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Kürçer, A., Akgöz, M., 2012, Batman şehir merkezinde oluşan karstik kökenli çöküntünün araştırılması, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Savaş, F., Acar, C., Kahraman, İ., 2012, Korumaya alınan bir jeolojik miras “Börtlüce Mağarası”, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Nazik, L., Acar, C., 2012, Türkiye’de yürütülen mağara araştırmaların gelişiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yeri, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Nazik, L., Güner, İ.N., Erduran, B., 2012, The karstic development deal with the hydrological proceesses on Konya Basin, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Özyurt, N.N., Bayarı, C.S., Nazik, L., Klimchouk, A., 2012, Aladağlar’da (Niğde, Kayseri, Adana) mağara oluşum süreçleri ve mağara envanteri, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Güldalı,N., Ünal, Ö.,Nazik, L., 1982, Narlıkuyu(Astım)mağarası(Silifke-Mersin), MTA Arşiv No:7070
 • Güldalı,N., Ünal, Ö.,Nazik, L., 1982, Karain mağarası, MTA Arşiv No:7071
 • Güldalı,N., Ünal, Ö., Nazik, L., 1982, Seydişehir ve Ereğili (Konya) yörelerinin önemli mağraları, MTA Arşiv No:7178
 • Güldalı,N., Nazik, L.,  Çelik, S., 1982, Antalya yöresinin mağaraları, MTA Arşiv No:7286
 • Güldalı,N., Nazik, L., Ünal, Ö., 1982, Akseki-Seydişehir yörelerinin önemli mağaraları, MTA Arşiv No:6704
 • Güldalı,N., Nazik, L., Keçer, M., 1983, İncesu mağarası (Taşkale-Karaman), MTA Arşiv No:7403
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., 1984, Fethiye-Köyceğiz-Marmaris ve Muğla çevresinin doğal mağaraları, MTA Arşiv No: 7586
 • Nazik, L., Güldalı,N., Aksoy, B., 1986, İncesu mağara sistemi(Taşkale-Karaman) ve Asarini mağarası, MTA Arşiv No:7884
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., 1986, Alanya-Gazipaşa ve Manavgat çevresinin doğal mağaraları, MTA Arşiv No: 8059
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., Beydeş, S., Derici, Ş., Demirkol, H., 1988, İncesu Mağarası (Taşkal-Karaman) araştırma raporu  mimari ve Elektrifikasyon projeleri
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., Beydeş, S.,  1989, Isparta İlinin mağaraları, MTA Arşiv No: 8756
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., Beydeş, S., Acar, C., 1989, Zindan Mağarası (Eğirdir-Isparta) araştırma raporu mimari ve elektrifikasyon uygulama projeleri, MTA Arşiv No: 8756
 • Güldalı,N., Nazik, L., Soylu, C., Aksoy, B., Beydeş, S., Derici, Ş., Demirkol, H., 1989, Dim Mağarası (ALANYA) araştırma raporu, mimari ve elektrifikasyon uygulama projeleri
 • Nazik, L., Güldalı,N., Aksoy, B., 1990, Çıngırdaklı mağarası (Ayaş Ankara) ön etüd raporu
 • Nazik, L., Güldalı,N., Aksoy, B., 1990, Karaca mağarası (Tortul-Gümüşhane) ön etüd raporu
 • Nazik, L., Güldalı,N., Aksoy, B., Tüfekçi, K., Beydeş, S., 1990, Tesbili mağarası (Alanya-Antalya) ön etüd raporu
 • Güldalı, N., Nazik, L., Tüfekçi, K., 1991, Kemer-Elmalı -Kalkan arasında doğal mağaralar, MTA Arşiv No: 9104
 • limchouk, A., Bayari, S., Nazik, L., Törk, K., 2006, Glacial destruction of caves systems in high mountains, with a special reference to the Aladaglar Massif, Cetral Taurus, Turkey, Acta Carsalogica 35/2, p:111-121
 • Törk, K., Özel, E.,  Kutlay, H., 2005, Akın Yeraltı Şehri (Şereflikoçhisar-Ankara) Araştırma Raporu. MTA Raporu
 • Törk, K., Nazik, L., Özel, E. Tuncer, K.,  Acar, C., Kutlay, H., İnan, H., Savaş, F., 2005, Türkiye Mağaraları. Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, 24-26 Haziran, Beyşehir, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği,Ankara
 • Törk, K., Özel, E.,  Kutlay, H., 2005, Akın Yeraltı Şehri (Şereflikoçhisar-Ankara) Araştırma Raporu. MTA Raporu
 • Törk, K., Nazik, L. Özel, E., İnan, H., Akçakaya, U., Savaş, F., 2006, Devini Mağarası Şenyurt(Turhal-raporu, MTA Raporu
 • Törk, K.,Özel, E., Savaş, F., Akgöz, M., Acar, C., Tuncer, K., 2007, Damlataş Mağarası (Saimbeyli-Adana) araştırma raporu, MTA Raporu
 • Törk, K.,Nazik, L., Özel, E., Savaş, F., Akgöz, M., 2007, Taşkuyu Mağarası (Tarsus-İÇEL) araştırma Tokat) ön araştırma raporu, MTA Raporu, Derleme No:10887
 • Yamaç, M., Şahin, N., Işık, K., Nazik, L., Törk, K., Erginbaş, G., 2007, Mağaralardan Streptomyces cinsi bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve polifazik taksonomisi, TUBİTAK Proje No: TBAG-2338 (103T149), Eskişehir
 • Törk, K., 2008, Aladağlar’da (Kayseri-Niğde-Adana) Buzullaşma Evrelerinin Karstlaşma Üzerindeki Etkileri, Doktora Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 140s.
 • Törk, K.,Bayarı, C.S., Klimchouk, A., Özyurt, N., Nazik, L., 2009, Aladağlar’da (Niğde-Kayseri-Adana) buzullaşma evrelerinin karstlaşma üzerindeki etkileri, 62.inci Türkiye Jeoloji Kurultayı, s:772, Ankara
 • Törk, K., Savaş, F., Akçakaya, U.T., Akgöz, M., 2010, Mağaralarda paleosismoloji araştırmaları (Manisa “Spil Dağı” örneği), 63.üncü Türkiye Jeoloji Kurultayı, s:84, Ankara
 • Gürçay, B., Törk, K., Kurttaş, T., Akçakaya, U.T., Akgöz, M., Savaş, F., 2010, ASTER TIR Verisi ile Köyceğiz Körfezi Kaynak Boşalım Noktalarının Belirlenmesi, s:324, Ankara
 • Törk, K.,Bayarı, C.S., Özyurt, N., Klimchouk, A., 2010, Aladağlar Silsilesi’nde (Kayseri, Niğde,Adana) karst gelişiminin Kuvaterner buzullaşması süresince engellenmesi, 7th International Symp. On Mediterranean geology,  Adana-Turkey
 • Törk, K., Özel, E., Akgöz, Acar, C., 2008, Kılıçlı Mağarası (Cide-Kastamonu) araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11013
 • Törk, K., Özel, E., Akçakaya, U.T., Akgöz, Acar, C., 2008, Levent Vadisi Mağarası (Akçadağ-MALATYA) araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11017
 • Nazik, L.,Törk, K., Tuncer, K., Özel, E., Akgöz, M., Savaş, F., Kahraman, İ., Acar, C., 2008, Çetince Mağarası (Ermenek-KARAMAN) araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11027
 • Nazik, L.,Törk, K., Tuncer, K., Savaş, F., Özel, E., 2008, Kızılerik Mağarası (Taşkent-Konya) araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11081
 • Törk, K., Savaş, F., Özel, E., Akçakaya, U.T., Akgöz, M., Acar, C., 2009, Kahramanmaraş  Mağaraları araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11094
 • Nazik, L.,Törk, K., Tuncer, K., Savaş, F., Özel, E., Akgöz, M., Acar, C., Kahraman, İ., Akçakaya, U.T., İnan, H., 2009, Konya'nın (batı ve kuzey kesimleri) doğal mağaraları, MTA  raporu, Derleme no: 11116
 • Törk, K., Tuncer, K., Savaş, F., Özel, E., Akgöz, M., Acar, C., Akçakaya, U.T., Kahraman, İ., İnan, H., Gürçay, B., 2009, Mağaralarda paleosismoloji araştırmaları, MTA  raporu, Derleme no: 11148
 • Törk, K., Savaş, F., Özel, E., Akgöz, M., Acar, C., Akçakaya, U.T., Kahraman, İ., 2009, Sıtmasuyu Mağarası araştırmal raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11144
 • Törk, K., Tuncer, K., Savaş, F., Özel, E., Akgöz, M., Acar, C., Akçakaya, U.T., Kahraman, İ.,  2009, Boynuzcu ve Kovanlık Sultanpınarı Suçıktı,Kayaönü Mağaraları araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11157
 • Akçakaya, U.T., Akgöz, M., Kahraman, İ., Özel, E., Törk, K. 2009, Damlalı yeraltı şehirleri (Yenifakılı-Yozgat) araştırma raporu, MTA  raporu, Derleme no: 11207
 • Törk, K., Erduran, B., Güner, N., Ateş, Ş., Avcı, K., Çınar, A., Keleş, S., Ayva, A., Demirbaş, Ş., Yılmaz, N.P., Sülükçü, S., 2010, Konya havzasında karstik çöküntü alanlarının belirlenmesi  ve tehlike değerlendirmesi projesi 2009 yılı araştırma raporu, MTA Raporu, Derleme no. 11250
 • Törk, K., Bayarı, C.S., Klimchouk, A., Özyurt, N.N., Savaş, F., 2010, Aladağlar (Kayseri, Niğde, Adana) karst ve mağara araştırmaları raporu, MTA Raporu, Derleme no: 11260
 • Törk, K., Şener, T., Öztekin, E., Leloğlu, U.M., Altay, B., 2011, Geyik Dağları Kuşağı’nın (Gündoğmuş-Antalya) derin mağara potansiyelleri, V. Ulusal Speleoloji Semp, İTÜ, İstanbul
 • Törk, K., Bayarı, C.S., Klimchouk, A., Özel, E., Özyurt, N., Savaş, F., 2011, Kuzgun Toros Dağ Kuşağının yüksek karst zonundaki en derin mağara, V. Ulusal Speleoloji Semp, İTÜ, İstanbul
 • Törk, K., Bayarı, C.S., Klimchouk, A., Nazik, L., Özyurt, N., Özel, E.,Savaş, F., 2011, Aladağlar silsilesinde (Kayseri, Niğde, Adana) karst evriminin mağara morfolojisine etkisi, V. Ulusal Speleoloji Semp, İTÜ, İstanbul
 • Törk, K.,Acar, C., Akgöz, M., Çakır, K., Kahraman, İ.,  2011, Adıgüzel II Barajı ve HES sahası mağara araştırma raporu, MTA Derleme No: 11427, Ankara
 • Törk, K., Çakır, K., 2011, Girlevik tarvertenleri (Çağlayan-Erzurum) araştırma raporu, MTA Derleme No: 11442, Ankara
 • Törk., K., Acar, C., Savaş, F., Kahraman, İ., 2011, Börtlüce mağarası (Kula-Mersin) araştırma raporu, MTA Derleme No: 11443, Ankara
 • Törk, K., Kürçer, A., Akgöz, M., 2011, Batman (Esentepe) çöküntü alanı araştırma raporu, MTA Derleme No: 11456, Ankara
 • Törk, K., Acar, C., Savaş, F., Kahraman, İ., 2011, Ilgarini Mağarası (Kastamonu-Cide) araştırma raporu, MTA Derleme No: 11463, Ankara
 • Törk., K., Savaş, F., Acar, C., Çakır, K., 2012, Tuz Mağarası (Çankırı) araştırma raporu, MTA Derleme No: 11502, Ankara
 • Törk, K., Güner, İ.N., Erduran, B., Yılmaz, N.P., Sulukçu, S., Yeleser, L., Ateş, Ş.,  Mutlu, G., Sertel, N., Keleş, S., Çınar, A., Demirbaş, Ş., Toksoy, A.T., Özgür, C., Avcı, Özerk, C., Bulut, A., 2012, Konya Havzası’nda karstik çöküntü alanlarının (Karapınar) belirlenmesi ve tehlike değerlendirmesi, 65.inci Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara
 • Törk, K., Kürçer, A., Akgöz, M., 2012, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Batman) karstik kökenli çöküntü alanı araştırması, 65.inci Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara
 • Törk, K., Altay, B., Sınmaz, E., Erdoğan, K., 2012, Konya Kapalı Havzası’nın karstik gelişiminin belirlenmesinde mağara araştırmalarının önemi (Güvercinlik Mağarası örneği), 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Kürçer, A., Akgöz, M., 2012, Batman şehir merkezinde oluşan karstik kökenli çöküntünün araştırılması, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Savaş, F., Acar, C., Kahraman, İ., 2012, Korumaya alınan bir jeolojik miras “Börtlüce Mağarası”, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Nazik, L., Acar, C., 2012, Türkiye’de yürütülen mağara araştırmaların gelişiminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yeri, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Nazik, L., Güner, İ.N., Erduran, B., 2012, The karstic development deal with the hydrological proceesses on Konya Basin, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir
 • Törk, K., Özyurt, N.N., Bayarı, C.S., Nazik, L., Klimchouk, A., 2012, Aladağlar’da (Niğde, Kayseri, Adana) mağara oluşum süreçleri ve mağara envanteri, 6.ıncı Ulusal Mağara Bilim Sempozyumu, Eskişehir

İletişim Bilgileri

 • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 2.150.839

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi