Öğrenci İşleri

  1. Kısa Dönem Staj Yapması uygun görülenlerin ilan tarihinden itibaren 15 gün (02-16 /06/2016) içinde kuruluşumuz öğrenci işlerine bizzat başvurmaları gereklidir.
  2. Süresi içinde başvurmayanların stajları iptal edilir.

Kuruluşumuza 17.05.2016 Tarihine Kadar Müracaat Eden Ve Kuruluşumuzda Staj Yapması (Kısa Dönem) Uygun Görülenlerin Listesidir


3308 Sayılı Meslek Kanununa Göre Staj ( Haftada Üç Gün) Yapacak Olanlar:

Kuruluşumuzun Mesleki Eğitime ilişkin staj kontenjanları (haftada 3 gün), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmektedir. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen kontenjanlarımızın 2016 yılında bu Müdürlüğün Web sitesinde yayınlanmasına müteakip şahsen yapılacak müracaatlar 2016 Ağustos ayında topluca değerlendirilecektir.

- Uzun Dönem Staj Başvuruları (Haftada Üç Gün)

  • Staj için dilekçe ( Ek-3 )

- Orta Öğretim (Lise) / Ön Lisans / Lisans Öğrencileri Staj Başvuruları (KISA DÖNEM)

Kurumumuzda zorunlu (Kısa Dönem) staj yapmak isteyen öğrenciler 16.05.2016 tarihine kadar yazılı olarak müracatlarını yapmaları gerekmektedir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

İletişim:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

No:139 06800 Çankaya/ANKARA

Tel: ( 0 312 ) 201 10 62

 

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi