2009 yılı Proje Listeleri

Maden Etüt ve Arama Dairesi 2012 Yılı Proje Listesi

Proje Adı Proje Uygulama Alanları Proje Özel Kod No
METALİK
MADEN ARAMALARI
Doğu Anadolu Metalik Maden Aramaları Koçali Karmaşığı Polimetal Maden Aramaları (Osmaniye, K.Maraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ) 2012-32-13-01-1
K.Maraş-Osmaniye Polimetal Maden Aramaları (K.Maraş, Adıyaman, Osmaniye) 2012-32-13-01-2
Malatya-Elazığ-Sivas Polimetal Maden Aramaları (Malatya, Elazığ, Sivas) 2012-32-13-01-3
Sivas-Erzincan-Malatya Demir Aramaları (Sivas, Erzincan, Malatya) 2012-32-13-01-4
Van Polimetal Maden Aramaları (Van) 2012-32-13-01-5
Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Maden Aramaları (Ağrı, Kars, Erzurum, Van, Ardahan) 2012-32-13-01-6
Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramaları Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Kayseri, Niğde, Adana) 2012-32-13-02-1
Orta Pontitler Metalik Maden Potansiyelinin ve Metalojenezinin Belirlenmesi (Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat) 2012-32-13-02-2
Orta Karadeniz-Orta Anadolu Ofiyolitleri Krom-Nikel-Platin Grubu Elementleri (PGE) Ön Aramaları (Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Amasya, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Samsun, Elazığ, Diyarbakır) 2012-32-13-02-3
Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları Çanakkale-Balıkesir-Manisa Polimetal Maden Aramaları (Çanakkale, Balıkesir, Manisa) 2012-32-13-03-1
Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları Trabzon-Rize Metalik Maden Aramaları (Trabzon, Rize, Artvin) 2012-32-13-04-1
Doğu Karadeniz Bölgesi Porfiri Maden Potansiyel alanlarının Belirlenmesi (Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Artvin) 2012-32-13-04-2
ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ARAMALARI Orta anadolu Tersiyer Havzaları Evaporitik Kimyasal Tuz Aramaları (Sivas,Malatya) 2012-32-13-05
Tuz Gölü Havzası Endüstriyel Hammadde Aramaları(Ankara,Niğde,Konya,Aksaray,Karaman) 2012-32-13-06
Lityum Aramaları (Türkiye Geneli 2012-32-13-07
BİLİMSEL
MADEN ARAŞTIRMALARI
Asidik Mağmatizmaya Bağlı Maden Yataklarının Araştırılması (Türkiye Geneli) 2012-32-13-09-1
Türkiye Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Samsun, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Tunceli) 2012-32-13-09-2
Türkiye Maden Envanterinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (Türkiye Geneli) 2012-32-13-09-3
Türkiye Genel Jeokimya Haritalarının Hazırlanması (Türkiye Geneli) 2012-32-13-09-4
ETÜT ÇALIŞMALARI Maden Ön Etütleri (Türkiye Geneli) 2012-32-13-10


Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi