GENEL BİLGİLER    

ÜRÜNLER

 

          Jeoloji haritaları, ülkemizin jeolojik özelliklerinin kuşak ve havza bazında bir bütün olarak görülebilmesi ve izlenebilmesinde, aynı zamanda yeni metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, kömür, petrol ve doğal gaz, jeotermal enerji vb. yeraltı kaynaklarının aranıp bulunmasına yönelik araştırmalarda; baraj, tünel, otoyol, hava limanı gibi mühendislik projelerinin makro planlanmasında, yeni kent alanları ile sanayi tesisleri için yer seçiminde, afete maruz kalabilecek alanların belirlenmesinde, doğal sit alanlarının tespitinde, kayaçların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılmasında ve askeri amaçlarda kullanılan çok önemli bir başvuru kaynağıdır. Kurumumuz çeşitli ölçekte bu haritaların yapımını gerçekleştirmekte ve yayımlayarak ürünlerimizi;

olarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

 
  FAALİYET ALANLARI  
  BİRİMLER  
  PROJELER  
  VERİ TABANI  
  ÜRÜNLER  
  Jeoloji Haritaları
  Arazi Kullanım Haritaları
  Heyelan Haritaları
  Diri Fay Haritaları
  Mağaralar
  Atlaslar
  Raporlar
  ÜRÜNLERİN TEMİNİ  
  ÜYELİKLER  
  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  
  HERKES İÇİN BİRAZ JEOLOJİ  
  İLGİLİ BAĞLANTILAR  
  İLETİŞİM