Misafirhane Ücretleri

Sosyal Tesisler

23/01/2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuzca;

Sosyal Tesisler Yöneticiliğinin 22.01.2014 tarih ve 3151 sayılı yazıları ile Maliye Bakanlığınca 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ  (SAYI: 2014-3) hükümleri doğrultusunda 01.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 2015 yılı Tebliğ’inin yürürlük tarihine kadar sosyal tesislerin yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. (Belirlenen ücretlerin hizmetlerin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda yıl içerisinde yeni bedel tespit edilebilecektir);

1- Merkez Misafirhanesi ve Bölge Müdürlükleri Misafirhaneleri için;

Genel Müdür (İlk 10 gün için)      56,25
Genel Müdür (10 günden sonra)     18,75
Denetim Elemanları (Müfettiş)   78,97
A- Ek Göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) kadroda bulunanlar (İlk 10 gün için) 52,50
A- Ek Göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) kadroda bulunanlar (10 günden sonra)  17,50
B- Aylık Kadro Dereceleri 1-4 olan Memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers. (İlk 10 gün için) 46,50
B- Aylık KadroDereceleri 1-4 olan Memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers. (10 günden sonra) 15,50
C- Aylık Kadro Dereceleri 5-15 olan Memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers.(İlk 10 gün için) 45,00
C- Aylık KadroDereceleri 5-15 olan Memur ile gündeliği bunun karşılığı olan işçi pers.(10 günden sonra) 15,00
Dinlenme amacıyla Merkez  Misafirhanesinden yararlanan kurum personeli ile bağlı ve ilgili kuruluşların personelinden 30,00
Dinlenme amacıyla Merkez  Misafirhanesinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personelinden 37,50
Dinlenme amacıyla Merkez  Misafirhanesinden yararlanan Kamu personeli olmayan misafirlerden 45,00

Dinlenme amacıyla Bölge Müdürlükleri Misafirhanelerinden yararlanan kurum personeli ile bağlı ve İlgili kuruluşların personelinden

20,00
Dinlenme amacıyla Bölge Müdürlükleri Misafirhanelerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların  personelinden 25,00
Dinlenme amacıyla Bölge Müdürlükleri Misafirhanelerinden yararlanan Kamu personeli olmayan misafirlerden 30,00
  •  Geçici görev dışında dinlenme amacıyla merkez  misafirhanesinden yararlanacak olanlardan süit oda ve duble odada konaklayanlardan, süit odada kalanların yatak ücretine kişi başı 10,00 TL, (On Türk Lirası)duble odada (çift kişilik yataklı oda) kalanların yatak ücretine kişi başı 6,00 TL (Altı Türk Lirası) ilave edilerek tahsil edilecektir.

Konaklama bedeli ve Tebliğin 8/a ve d fıkrasında yer alan personel için yemek hizmetin verilmesi halinde Merkez Misafirhanesi ve Bölge Müdürlükleri Misafirhaneleri için 6,00 TL (Altı Türk Lirası) kahvaltı bedeli alınmasına;

Tebliğin 8/ b ve c fıkrasında yer alanlara ise Tebliğde belirtilen oranlarda (%25 - %50 ) fazla tarife uygulanmasına;

2- Kreş aylık bakım ücretinin personelin her çocuğu için aylık bakım ücreti olarak 350,00 TL  (Üçyüzelli Türk Lirası) alınmasına;

3- Lokal işletmesi adı altında hizmet verilen yerlerdeki yemek, kahvaltı, meşrubat, çay, kahve v.b. hizmet bedellerinin yönetim kurulunca tespit edilen Onaylı listeye ( Ek:1) göre alınmasına;

4- Spor Tesislerinden Yararlanma Karşılığı Olarak;

a) Kurum personeli için spor tesislerinden 1 saatlik yararlanma bedeli olarak  5,00 TL ( Beş Türk Lirası ) 1 aylık abone bedeli ise 75,00 TL ( Yetmişbeş Türk Lirası  ) olarak alınmasına;

b) Diğer kurum personeli için spor tesislerinden 1 saatlik yararlanma bedeli olarak  6,25 TL (Altı Türk Lirası Yirmibeş Kuruş) 1 aylık abone bedeli ise 95,00 TL ( Doksanbeş Türk Lirası ) olarak  alınmasına;

c) Kamu personeli olmayan kişiler için spor tesislerinden 1 saatlik yararlnama bedeli olarak 7,50 ( Yedi Türk Lirası Elli Kuruş ) 1 aylık abone bedeli ise 112,50 ( Yüzoniki Türk Lirası Elli Kuruş ) olarak alınmasına;

ç) Kapalı Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personelinden  50,00 TL  ( Elli Türk Lirası) alınmasına;

d) Açık Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personelinden  40,00 TL (Kırk Türk Lirası) alınmasına;

e) Kapalı Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak diğer kurum personelinden 95,00 TL Doksanbeş Türk Lirası) alınmasına;

 f) Açık Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak diğer kurum personelinden 50,00 TL (Elli Türk Lirası) alınmasına;   

g) Kapalı Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kamu personeli olmayan takımlardan 112,50 TL (Yüzoniki Türk Lirası Elli Kuruş) alınmasına;

h) Açık Basketbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kamu personeli olmayan takımlardan 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) alınmasına;

ı) Basketbol sahasından takım turnuva v.b. müsabakalarda 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personeli dışındaki personelden 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) alınmasına;

i) Halı futbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personelinden 50,00 TL  ( Elli Türk Lirası) alınmasına;

j) Halı futbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak diğer kurum personelinden 65,00 TL ( Altmışbeş Türk Lirası  ) alınmasına;

k) Halı futbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personeli dışındaki personelden 75,00 TL ( Yetmişbeş Türk Lirası  ) alınmasına;

l) Çim futbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personelinden 250,00 (İkiyüzelli Türk Lirası  ) alınmasına;

m) Çim futbol sahasından (takım) randevulu 1 saatlik yararlanma bedeli olarak kurum personeli dışındaki personelden 500,00 (Beşyüz Türk Lirası  ) alınmasına;

TENİS KORTLARI ÜCRETİ

SPOR OKULU ÜCRETİ

a ) Kurum Personeli Ücreti: 145,00.-TL / 8 Ders
b ) Diğer: 200,00.-TL / 8 Ders

( 10’ar kişilik gruplar halinde )
Yaz dönemi ( Haziran – Eylül ) ayları arası tenis eğitimi hafta içi, kış dönemi ( Ekim – Mayıs ) ayları arası hafta sonları hizmet vermektedir.

KORT KİRALARI ÜCRETİ ( ANTRENÖRSÜZ )

Takım açık kort kirası

Kış dönemi

Hizmete kapalı

Takım kapalı kort kirası

Kış dönemi

80,00.-TL / 1 Saat

Ferdi açık kort kirası

Kış dönemi

Hizmete kapalı

Ferdi kapalı kort kirası

Kış dönemi

35,00.-TL / 1 Saat


Takım açık kort kirası

Yaz dönemi

35,00.-TL / 1 Saat

Takım kapalı kort kirası

Yaz dönemi

65,00.-TL / 1 Saat

Ferdi açık kort kirası

Yaz dönemi

25,00.-TL / 1 Saat

Ferdi kapalı kort kirası

Yaz dönemi

30,00.-TL / 1 Saat

Yaz dönemi: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
Kış dönemi: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

YETİŞKİN TENİS KURSLARI ÜCRETİ

A ) KURUM PERSONELİ ( ANTRENÖRLÜ )

B) KURUM DIŞI ( ANTRENÖRLÜ )

1 kişi

65,00.-TL / 1 Saat

1 kişi

80,00.-TL / 1 Saat

2 kişi

35,00.-TL / 1 Saat

2 kişi

40,00.-TL / 1 Saat

3 kişi

25,00.-TL / 1 Saat

3 kişi

35,00.-TL / 1 Saat

4 kişi

20,00.-TL / 1 Saat

4 kişi

30,00.-TL / 1 Saat

Hafta içi ve hafta sonu olarak grup halinde alınan tenis eğitimidir. Ücretlendirme kişi başıdır.

Tenis kortlarını kiralayan takımlar Türkiye Tenis Federasyonu Tescilli olması ve çalıştıracak antrenörlerin 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirlenen kahvaltı, yemek, konaklama, meşrubat, çay, kahve ve diğer hizmet bedeller KDV dahil olarak belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu Kararı alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2012
Tasarım: BDT Dairesi