İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

a) Şube Müdürü                 b) İç Hizmetler Servis Şefliği                  c) Park-Bahçe Birim Yöneticiliği

Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Kuruluşun Koruma ve Güvenlik Hizmetini yürüten Koruma Güvenlik personeli ile 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda Özel Güvenlik Şirketinden hizmet alınması neticesinde şirket yetkilileriyle Merkez hizmet binalarıyla Sosyal Tesislerin iç-dış koruma ve güvenliğinin sağlanmasında koordinasyon görevi yaparak gerekli her türlü tertip ve tedbiri almak.
b) 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu ve Emniyet Müdürlüğü’nün yapacağı kontrol ve denetimlerden; Kuruluşumuza tahsis edilen ve güvenlik personelinin görev esnasında kullandığı silahlardan sorumludur.
c) Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yerine getirileceği alanları belirlemek, Özel Güvenlik personelinin 24 saat kesintisiz çalışma esasına dayalı olarak silahlı veya silahsız çalışmasının kontrol ve denetimini yapar.
d) Sabotaj, doğal afet, yangın halinde birimlerdeki üniteler vasıtasıyla gerekli müdahaleleri yapar, olay öncesi ve sonrası alınması gerekli tedbirleri alır.
e) Kuruluş Tesislerindeki hizmet binalarının çevre ve bina içi temizlik hizmetlerini yöneten Temizlik Firması ile koordineli olarak çalışmayı sağlar.
f) Kuruluşun yerleşim planına göre yeşil alanların çevre düzenlemesini yapar, mevsimine göre bahçecilik, seracılık (Çiçek dikme, aşılama v.s.), ağaç budama, çiçek ekimi, gübreleme gibi her türlü faaliyetin yerine getirilmesini sağlar.
g) Odacı, Meydancı, Sucu, Çaycı, Yükleme Boşaltma işlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
h) Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan memur, işçi personelin her türlü özlük haklarıyla işe devam durumlarının kontrol ve takibini yapar, her türlü gelen ve giden evrakların işlemleri yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar.

Servis ve Birimlerin Görevleri

a) Tesisler ve binalarin iç ve dış alanlarinin günlük temizligini yapar.
b) Odacilik hizmetlerini yürütür.
c) Kurum merkez birimlerindeki büro esyasi ve her türlü taşıma islerine yardimci olur.
d) Berber salonu ve çay ocaklarinin işletilmesini sağlar.
e) Kurum merkez ünitelerinin su ihtiyacini temin eder.
f) Kurum bahçe ve eklentilerinin günlük ve mevsimlik bakimlariyla bina ve tesisler çevresinde bahçe düzenlemesini yapar.
g) Bahçenin gerekli bakım ve temizliği ile çiçek, fide, çim ekilmesi işlerini gerçekleştirir.
h) Bahçenin gerekli bakimlarini, gübreleme sulama çaışmalarını yapar.
i) Taşra birimlerindeki bahçe düzenleme işlerine yardımcı olur.

Müracaat Memurları

Genel Müdürlüğe resmi ve özel işleri için gelen iş sahipleri ve ziyaretçilerin hüviyet tespiti yapıldıktan sonra ziyaretçi defterine işler ve ziyaretçi giriş kartı takmalarını sağlar. Ziyaretçiler ve iş sahiplerinin işlerini en kısa zamanda yapmaları için kendilerine yardımcı olur. Gerekiyorsa yol gösterir. İş sahiplerini istekleri doğrultusunda ilgili birime yönlendirir. Yapılan günlük çalışmalar ve geçen olaylar hakkında Şube Müdürüne bilgi verir.

Özel Güvenlik Personeli

a) Genel Müdürlük merkez kampüsü içerisinde bulunan binalar ile müstemilatinda bulunan her türlü araç ve tesisleri zarar ve tehlikeden korur, nöbet hizmetini teslim etmeden görev yerinden ayrilmaz.
b) Binalara girisi temin eden kapilarin, atölyelerin ambar kapilarinin, pencerelerinin, su musluklarinin, elektrik lambalarının açık bırakılıp bırakılmadığını kontrol eder, ambar ve kiymetli eşyaların açık bulunduğu mahallerin kapılarını açık gördüğü takdirde tutanak tutup birim amirlerine bildirir, herhangi bir tehlike aninda olaya müdahale etmekle beraber önce amirine gerekirse emniyet makamlarina olayi haber verir.
c) Bina ve tesislerin içinde şüpheli şahıslarin dolaşmasına engel olmak ve Genel Müdürlüğün yazılı emri olmadan mesai saati dışında yönetici kadrosu haricindeki sahislarin binalara girmesine izin vermez.
d) Girilmesi yasak olan yerlere görevli ve yetkili olmayanlarin girmesini engeller.
e) Görev alanı içerisinde vukuu bulan her türlü kazada gerekli yardimda bulunur, Sivil Savunma Teşkilatına gerekli yardımı yapar.
f) Özel Güvenlik Görevlileri görev yerlerinde özel giysi ve şapkalarıyla bulunur.
g) Özel Güvenlik personeli greve katilamaz, kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz, görev süresince alkollü içki ve keyif verici madde kullanmaz.
h) Özel Güvenlik personeli 24 saat kesintisiz çaısma esasina dayalı olarak silahli ve silahsiz görev talimati ve silah kullanma talimati doğrultusunda koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirir.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2012
Tasarım: BDT Dairesi