İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

İç Hizmetler ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı birimler;

 a)   İç Hizmetler Servis Şefliği

b)   Park-Bahçe Servis Şefliği


Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Genel Müdürlüğün Koruma ve Güvenlik Hizmetini, Koruma Güvenlik personeli ile 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, hizmet alınan Özel Güvenlik şirketi yetkilileriyle, Merkez hizmet binalarıyla kampüs alanı ve Etimesgut sondaj ambarlarının iç-dış koruma ve güvenliğinin sağlanmasında koordinasyon görevi yaparak gerekli her türlü tertip ve tedbirin alınmasını sağlar.
 • 5188 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu ve Emniyet Müdürlüğü’nün yapacağı kontrol ve denetimlerde hazır bulunur, bilgi verir ve eksikliklerin giderilmesini temin eder. Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen silahlardan sorumludur.
 • Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yerine getirileceği alanları belirler, Özel Güvenlik personelinin 24 saat kesintisiz ve silahlı olarak çalışmasını kontrol eder.
 • Sabotaj, doğal afet, yangına karşı gerekli tüm tedbirleri alır. Olası durumlarda da gerekli müdahaleleri yapar.
 • Genel Müdürlük Tesislerindeki hizmet binalarının çevre ve bina içi temizlik hizmetlerini yöneten Temizlik Firması ile koordineli olarak çalışmayı sağlar.
 • Genel Müdürlük yerleşim planına göre yeşil alanların çevre düzenlemesini yaparak, mevsimine göre bahçecilik, seracılık(Çiçek dikme, aşılama v.s.), ağaç budama, çiçek ekimi, gübreleme gibi her türlü faaliyetin yerine getirilmesini sağlar.
 • Genel Müdürlükte; Odacılık, Meydancılık, Suculuk, Çaycılık, Yükleme Boşaltma gibi  işlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için gerekli personeli temin eder.
 • İşçilik ve özel güvenlik hizmeti alınan firmaların çalışmalarını takip ve kontrolünü sağlar.

 

Servislerin Görevleri

 İç Hizmetler Servis Şefliğinin Görevleri

 •  Tesisler ile binaların iç ve dış alanlarının günlük temizliğinin yapılması ve her türlü taşıma işleriyle ilgili işçilik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.
 • Merkez bina ve tesislerin emniyet ve güvenliği açısından gereken tüm önlemleri alır. Ayrıca; Fiziki çevre emniyetinin sağlanması bakımından Koruma ve Güvenlik hizmetlerini organize ederek, sabotaj, doğal afet ve yangına karşı gerekli güvenlik sistemlerinin oluşturulmasını ve denetimini sağlar.
 • Genel Müdürlük personelinin işyeri yaka kimlik kartı, misafir, sporcu kartı ve araç kartı işlemlerinin düzenlenmesi ile kontrol ve denetimini yapar ve kampüs alanına giriş ve çıkışların kayıt ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 • Genel Müdürlük merkez ünitelerinin içme suyu ihtiyacını temin eder.

 

Park Bahçe Servis Şefliğinin Görevleri

 • Genel Müdürlük bahçe ve eklentilerinin günlük ve mevsimlik temizlik ve bakımlarıyla bina ve tesisler çevresinde bahçe düzenlemesini yapar. Gübreleme ve sulama çalışmaları yaparak; çiçek, fide, çim ekilmesi işlerini gerçekleştirir.
 • Taşra birimlerindeki bahçe düzenleme işlerine yardımcı olur.

 

Nöbetçi Memurluğu

 • Genel Müdürlük Nöbetçi memurları; Bakanlar Kurulunun 18.11.1966 tarih ve 6/7337 sayılı (18.01.1966 tarih ve 711 Sayılı Kanuna göre) kararıyla yürürlüğe giren,“Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik” hükümlerine göre görev yapar.  

 

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi