MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü ilk defa 1973 yılında "Çayırbağ Manyezit Aramaları Kampı" olarak çalışmalarına başlamış, 1974 yılında "Koordinatörlük" 5.8.1975 tarihinde ise "Bölge Müdürlüğü" haline gelmiştir. Bölge Müdürlüğü kapsamında 10 ilimiz (Afyon, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde) yer almakta olup, yaklaşık 127000 km²'lik bir alanı kapsamaktadır.

 

Teknolojik Araştırmalar
Maden ve endüstriyel hammaddelerin kullanım ve işletme teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni kullanım alanlarının belirlenmesi amacıyla yakıt ve siyanürlü altın üretim pilot tesisleri gibi özel tesisleri ile seramik ve mermer laboratuvarları gibi diğer laboratuvarlarda yapılan teknolojik araştırmalar.
Jeolojik Araştırmalar
Haritalama, Stratigrafi-Tektonik-Petroloji, Petrografi Mineraloji-Paleontoloji, Maden Jeolojisi, Deniz Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi - Jeoteknik Etütler, Çevre Jeolojisi, Jeofizik, Uzaktan Algılama.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi