Untitled Document

2004-2014 YILLARI ARASI PROJELER

Sıra No

Proje Adı

Yeri

Yılı

1

Kayseri-Adana Havzası Demir Aramaları

Adana

2004

2

Orta ve Doğu Torosların Ulukışla-Karsantı ve Namrun ile sınırlandırılmış alanının Tektonostratigrafisi

Adana, Mersin

2004

3

Milli Parkların Jeolojisi ve Türkiye Jeopark alanlarının belirlenmesi

Adana, Mersin

2004

4

Türkiye Neotektonik Haritaları Projesi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis

2004

5

Karst ve Mağara araştırmaları

Adana

2004

6

Adana-Ceyhan Havzasında Biyojenik Kökenli gaz Araştırmaları

Adana

2004

7

Toros-Anatolit Platformunda Kambriyen öncesi meta-mağmatik kayaçların petroğrafisi, petrolojisi ve petrojenez özelliklerinin belirlenmesi

Adana

2004

8

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları

 Adana

2005

9

Jeolojik Araştırmalar Türkiye Heyelan Haritaları

Mersin, Hatay, Osmaniye

2005

10

Jeolojik Araştırmalar Karst ve Mağara Araştırmaları

Adana

2005

11

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar. Ulusal ve Uluslar Arası Araştırmalar. Toroslarda Oligo-Miyosen Havzalarının Tektono Sedimanter Evrimi (Norveç-Bergen Üniversitesi)

Adana

2005

12

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları (Metalik Maden Aramaları)

 Adana

2006

13

Maden ve Jeotermal kaynak Aramaları (Jeotermal Enerji Aramaları)

 Mersin

2006

14

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar (Orta Torosların Jeodinamik Evrimi)

Adana, Mersin 

2006

15

Türkiye Devoniyen Araştırmaları

 Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye

2006

16

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar

 Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2006

17

Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları (Orta Anadolu-Orta Toroslar Metalik Maden Aramaları)

 Adana

2007

18

Maden ve Jeotermal kaynak Aramaları

 Mersin

2007

19

Toroslarda Oligomiyosen havzalarının Tektono-Sedimanter Evrimi ve Gölsel Ermenek Havzasının Erken Miyosen Manyeto-Stratiğrafisi ve Astronomik Denetimli iklimsel Değişimlerin Belirlenmesi Projesi

 Adana, Mersin

2007

20

Bilimsel Araştırmalar-Bilimsel MAT Araştırmaları Kromitit oluşumlarının Platin Grubu Element ve mineral içeriklerinin korelasyonu ve petrolojisi

 Adana, Hatay, Osmaniye

2007

21

Kayseri_Adana Havzası Demir Aramaları

 Adana

2008

22

Proje oluşturma Maden Maden Ön Etütleri

Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis, Mersin

2008

23

Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi

Adana, Mersin

2008

24

Küresel ısınmaya bağlı Deniz seviyesi değişimlerinin Türkiye kıyıları üzerindeki etkilerinin UA ve CBS Teknikleri ile Araştırılması

 Mersin, Hatay

2008

25

Kayseri_Yahyalı Demir Aramaları 

 Adana

2009

26

Proje oluşturma Maden Maden Ön Etütleri

Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis, Mersin

2009

27

Doğu Anadolu ve Doğu Toros Ofiyolitleri Krom_Nikel Ön Aramaları

Osmaniye

2009

28

Adana_Mut Arasında Yüzeylenen Yaşlı kayaçların jeolojisi ve paleocografik gelişimlerinin kurulması

Mersin

2009

29

Doğu Torosların jeolojisi ve jeodinamik Evrimi

Osmaniye

2009

30

Ecemiş Fayı Atlası

Adana

2009

31

Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları

 Mersin

2009

32

Küresel ısınmaya bağlı Deniz seviyesi değişimlerinin Türkiye kıyıları üzerindeki etkilerinin UA ve CBS Teknikleri ile Araştırılması

 Mersin, Hatay

2009

33

Türkiye Rejyonal jeoelektrik Haritalarının Çıkarılması

 Gaziantep

2009

34

Türkiye Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi

 Adana

2010

35

Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları

 Hatay, Gaziantep

2010

36

Doğu Torosların Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi 

 Osmaniye

2010

37

Adana-Mut Arasında Yüzeylenen neojen yaşlı kayaçların Jeolojisi ve paleocoğrafik gelişimlerinin kurulması.

 Mersin

2010

38

Türkiye Jeoloji Araştırmaları./ Karst ve Mağara Araştırmaları Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi 

 Mersin

2010

39

Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının Çıkarılması Projesi   

 Osmaniye

2010

40

Bilimsel Müze Araştırmaları

 Adana

2010

41

Türkiye Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanlarının Belirlenmesi

 Mersin, Gaziantep, Osmaniye

2011

42

 Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları

Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2011

43

Adana-Mut Arasında Yüzeylenen neojen yaşlı kayaçların Jeolojisi ve paleocoğrafik gelişimlerinin kurulması.

 Mersin

2011

44

Türkiye Jeoloji Araştırmaları Karst ve Mağara Araştırmaları Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi.

 Adana, Mersin

2011

45

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Projesi Çevresel Etütler için Envanter geliştirme çalışması.

 Adana, Mersin, Gaziantep,  Osmaniye

2011

46

Genleşen Kil sahalarının Endüstriyel olarak Değerlendirilmesi

 Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis

2011

47

Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları

Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2012

48

1/25.000 Ölçekli Haritaların Güncellenmesi. Adana-Mut Arasında Yüzeyleyen Neojen Yaşlı Kayaçları Jeolojisi ve Paleocoğrafik Gelişimlerinin Kurulması

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis

2012

49

Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları

Adana, Mersin

2012

50

Sivas-Erzincan-Malatya Demir Aramaları

 Adana

2013

51

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları

 Adana

2013

52

Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları

 Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2013

53

(1/25.000 Ölçekli Haritaların Güncellenmesi )  Kozan (Adana), Göksun (K.Maraş) ve Kadirli (Osmaniye) arasındaki kalan alanda Doğu Torosların Tektonostratiğrafik özellikleri

 Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2013

54

Doğu Anadolu fayı ve kuzey Anadolu fayının doğu kesimlerinde Paleosismolojik araştırmalar (Türk-Japon) (MTA-AFRC/AIST) ortak

 Adana, Gaziantep, Hatay, Osmaniye

2013

55

Karataş Fayının deniz içerisindeki Sürekliğininin jeofizik yöntemlerle araştırılması 

 Adana, Hatay, Osmaniye

2013

56

Türkiye Endüstriyel Hammadde Aramaları Lityum Aramaları

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis

2013

57

Enerji Hammadde Arama ve Araştırmaları bilimsel enerji Araştırmaları 

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis

2013

58

Maden Ön Etütleri 
 

 Adana

2013

59

Türkiye’nin 1/1.000.000 ölçekli Metalojenik ve Endüstriyel Hammadde Provensleri ve Açınsaması

Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis

2013

60

Türkiye Bitümlü Şeyl Aramaları Türkiye Bitümlü Şeyl Sahalarının Değerlendirilmesi ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması

 Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis

2013

61

Türkiye Genel Jeokimya haritalarının Hazırlanması

Gaziantep, Hatay, Kilis

2013

62

Maden Karmaşağı Polimetal Maden Aramaları

 Osmaniye

2014

63

Kahramanmaraş - Osmaniye Polimetal Maden Aramaları

 Adana, Osmaniye

2014

64

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları

 Adana

2014

65

Adana Jeotermal Enerji Aramaları

 Adana

2014

66

Kozan (Adana), Göksun (Kahramanmaraş) ve Kadirli (Osmaniye) Arasındaki kalan Alanda Doğu Torosların Tektonostratigrafik Özelikleri

 Adana, Osmaniye

2014

67

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları

 Adana, Hatay, Osmaniye

2014

68

Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayının Doğu Kesimlerinde Paleosismolojik Araştırmalar (Türk-Japon ortak)

 Adana, Hatay, Osmaniye

2014

 

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi